Project in Beeld

Artikel delen

“Uitdagend project op kleine postzegel”

Voor de noodzakelijke vernieuwing van de beweegbare brug over de sluis in de Gaasp in Driemond, vroeg hoofdaannemer Griekspoor aan Janson Bridging een tijdelijke vaste brug te plaatsen. Na een voorbereiding van drie jaar werd de tijdelijke brug in november 2023 gemonteerd en in gebruik genomen. De geheel vernieuwde beweegbare brug werd 12 april jongstleden opengesteld, waarna twee dagen later de tijdelijke brug werd ontmanteld. “Keurig binnen de planning, maar dat betekent niet dat het een eenvoudig project was”, zegt Abdel el Harchaoui, vanuit Janson Bridging als projectmanager betrokken bij het project.

Tijdelijke brug over de Gaas in Driemond

De brug over de Gaasp is van cruciaal belang voor de inwoners van Driemond. “De weg over deze brug is de voornaamste toegangsweg tot het dorp dus die konden we er niet zomaar een half jaar uithalen”, zegt Roald van der Slikke, projectleider van Griekspoor. “Daarom hebben we Janson Bridging gevraagd een tijdelijke brug naast de beweegbare te plaatsen. Een vraag die op zich niet heel ingewikkeld was, maar ons gezien de locatie en beschikbare ruimte wel voor een grote logistieke uitdaging plaatste.”

Plaatsing tijdelijke brug over de Gaas in Driemond

Vooraf monteren voor snelle plaatsing

El Harchaoui bevestigt de krappe werkplek. “De tijdelijke brug die we hebben geplaatst, was 33 meter lang en 10 meter breed. Die was opgedeeld in een voetpad van anderhalve meter breed aan beide zijden van de brug en een rijbaan van ruim zes meter die via een barrier van de voetpaden gescheiden werd.” De brug werd in vier delen (strengen) op de locatie aangeleverd en ingehesen.

“Die strengen waren 33 meter lang en 2,5 meter breed. Daarvoor gebruiken we brugdelen die we als een soort legoblokken aan elkaar kunnen koppelen. In dit geval delen van 19,5 en 13,5 meter lang en 2,50 meter breed, die we voor transport naar Driemond aan elkaar gekoppeld hadden. Om die vier strengen in Driemond op hun plek te hijsen, hadden we alleen een kleine parkeerplaats tot onze beschikking. Het was dus echt bouwen op een postzegel.”

Tijdelijke brug over de Gaas in Driemond

Overlast beperken

Om de vier stengen, die elk zo’n 38 ton wegen, veilig op hun plek te krijgen, werd een grote 650 tons kraan ingezet. “Het paste allemaal net, maar zo konden we de strengen op een verantwoorde manier plaatsen en de overlast voor de bewoners tot een minimum beperken. Door de vrachtwagen met de brugdelen zo dicht mogelijk bij de kraan te brengen, konden we de tijd dat we de weg moesten afsluiten beperken tot 10 minuten per streng”, zegt Van der Slikke.

Het was niet de enige beperking waar Griekspoor rekening mee moest houden. “Janson Bridging heeft de tijdelijke brug geleverd en gemonteerd, maar wij waren verantwoordelijk voor de ondergrond die de last van de brug moest dragen. Daarbij had onze opdrachtgever Waterschap Waternet aangegeven dat we minimaal vijf meter van de bestaande kade moesten blijven om te voorkomen dat daar extra druk op zou ontstaan. Daarom hebben we stalen palen in de grond geboord, waarbij het nog een hele puzzel was om de in de grond aanwezige ankerstangen en kabelbed niet te beschadigen. Die hebben we eerst in beeld gebracht.”

Tijdelijke brug over de Gaas in Driemond

Strakke planning

Na het plaatsen van de tijdelijke brug werd de toegangsweg in minder dan een week tijd via de tijdelijke brug omgeleid. Van der Slikke: “Daarna zijn we begonnen aan de demontage van de oude ophaalbrug, die was aan het einde van de levensduur en moest echt vervangen worden. We zijn in week 1 van dit jaar gestart met de montage van de nieuwe brug, die we in april hebben opgeleverd. Netjes volgens de planning, want een voorwaarde van het waterschap was dat zowel de beroeps- als recreatievaart op 15 april weer via de Gaasp van of naar het Amsterdam-Rijnkanaal te varen.”

Een strakke planning, die volgens Van der Slikke en El Harchaoui alleen gehaald kon worden dankzij de gedetailleerde voorbereiding. “Wij zijn al vanaf dag 1 betrokken bij het project en konden al in de bouwteamfase meedenken over oplossingen en mogelijkheden. Die samenwerking zorgt voor een zo soepel mogelijke uitvoering van een werk waarbij de gezamenlijk de overlast voor de omgeving tot een minimum kunnen beperken”, zegt El Harchaoui, die toevoegt dat veel inwoners van Driemond erg enthousiast waren over de tijdelijke brug. “Die was breder dat de bestaande brug die één rijstrook heeft.”

Tijdelijke brug over de Gaas in Driemond

Landelijke uitdaging

Het project in Driemond zien El Harchaoui en Van der Slikke als een referentie voor de vele ophaalbruggen die aan het einde van hun levensduur zijn. “Daarvan hebben we er veel in ons land en die moeten allemaal vervangen worden. We hebben in Driemond laten zien dat het vervangen van deze civiele kunstwerken in korte tijd mogelijk is, zonder veel overlast te veroorzaken. Zolang de voorbereiding maar zorgvuldig is.”

Janson Bridging
www.jansonbridging.nl