Smart watermanagement op Terschelling

Artikel delen

Met afgelegen strandpaviljoens en zomerhuisgebieden is afvalwatermanagement op de Waddeneilanden een ander verhaal dan elders. Dat geldt zeker voor Terschelling. Met de aanschaf van 53 SPIN besturingskasten via Mous Waterbeheer en dekking via de ultramoderne LoRa-zendmast van KPN stapt de gemeente vol in op de nieuwe technologie in de sector. Waterbeheerder André Zeijlemaker over ‘smart’ oplossingen in watermanagement.

‘De SPIN verbindt bestaande en nieuwe technologie’

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw werd ruim 90% van het landelijk buitengebied in Nederland aangesloten op drukriolering. Hierbij werden percelen in het buitengebied voorzien van een pompinstallatie voor de afvoer van afvalwater. Verspreid over ons land zijn dat zo’n 125.000 gemalen. Deze installaties zijn doorgaans voorzien van klassieke relaistechniek en in veel gevallen verbonden met een telemetriesysteem dat monitoring op afstand mogelijk maakt. Hoewel deze systemen doorgaans prima functioneren, is het grote nadeel dat de verbindingskosten via vaste lijnen, gsm of gprs relatief hoog zijn.

Twee werelden

Ook op Terschelling vraagt de monitoring van installaties verspreid over het eiland om kostenefficiënte en betrouwbare communicatie. “Ons oude telemetriesysteem functioneerde in beginsel prima”, geeft André Zeijlemaker aan. “We werken al jaren met Radius, het oude draadloze signaleringssysteem van Mous Waterbeheer. Alternatieven zijn meestal erg kostbaar. Sinds enige tijd dekt de LoRa-zendmast van KPN via draadloze communicatie het hele eiland. Dat zette ons aan het denken. Eén en één is ook hier nog altijd twee. We zochten dus eigenlijk een oplossing die deze twee werelden verbindt”, aldus André. “Ontwikkelaar WWIOT slaat met de SPIN de brug tussen die werelden. Mous Waterbeheer kon ons als dealer van WWIOT op deze manier een ‘smart’ oplossing bieden, waarbij zonder master/slave-constructie zeer kostenefficiënt kan worden gewerkt. Bij uitval van één SPIN-kast valt alleen die kast uit en voorkomen we het domino-uitvaleffect dat bij een master/slave-constructie optreedt.”

Universele besturing

De SPIN – System Programmable in Network – is een volledig vrij configureerbare universele besturing voor pompen met een vermogen tot 3 kW, die in nagenoeg elke bestaande situatie kan worden geïntegreerd. Het systeem is zeer gunstig geprijsd, goedkoop in installatie, verbinding en onderhoud. En bovendien geschikt voor alle typen hardware en telemetrie. De gemaalbesturing is te koppelen aan bestaande communicatienetwerken, maar ook aan het moderne LoRa-netwerk van KPN.
De SPIN maakt gebruik van een Android-app om de unit via een smartphone of tablet eenvoudig te configureren. “Tijdens een instructiebijeenkomst kregen onze medewerkers uitgelegd hoe zij de app kunnen gebruiken om de installatie optimaal in te regelen”, vertelt André. “Makkelijker kun je het niet maken. Het status- en bedieningspaneel met Nederlandstalige indicators maakt alle functies eenvoudig zichtbaar. De communicatie tussen de app en de besturing verloopt probleemloos via Bluetooth.”
Een jaar na de eerste installatie stelt André met genoegen vast dat het systeem stabiel draait. “In eerste instantie vonden we dat best spannend. Vooruitlopen op de troepen is ook een uitdaging. Bijkomend voordeel is bovendien dat we met het hergebruik van bestaande kasten ook een mooie circulaire slag maken. Dat geeft de SPIN een ongedachte meerwaarde.”

Complete oplossing

Deze ontwikkelingen illustreren op treffende wijze hoe de gemeente Terschelling, telecomleverancier KPN en leverancier Mous Waterbeheer samen zijn opgetrokken om een complete en eigentijdse oplossing in watermanagement te realiseren. De SPIN-installaties worden inmiddels ook in eigen beheer geïnstalleerd en onderhouden. Onderdelen zijn eenvoudig los te bestellen en te vervangen. André is er blij mee: “In principe kunnen we het allemaal zelf. Wel zo prettig en ook goedkoper omdat we niet voor elk probleem een monteur de oversteek hoeven te laten maken.”


Over Mous Waterbeheer

Mous Waterbeheer is ontwikkelaar en leverancier van innovatieve oplossingen voor integraal procesmanagement in de watersector en dealer van SPIN. De SPIN is een product van WWIOT B.V., dat zich toelegt op de ontwikkeling en productie van slimme besturingssystemen voor pompinstallaties, onder meer in de rioleringsbranche. Deze besturingssystemen onderscheiden zich in functionaliteit, toegepaste technologie en lage investeringskosten. Remote control en data-acquisitie zijn daarbij vanzelfsprekend.

LoRa in de watersector

LoRa staat voor ‘Long Range Low Power’ . Deze technologie is speciaal ontworpen voor het Internet of Things (IOT). ‘Things’ kunnen hiermee draadloos informatie – bidirectioneel – uitwisselen met het internet. Met LoRa kunnen objecten, zoals gemalen en drukrioleringen, op eenvoudige wijze met internet worden verbonden. Datatransport via LoRa is veilig dankzij multimodale versleuteling. LoRa is voorts zeer geschikt voor mobiele toepassingen: door tri-angulatie vanaf verschillende zendmasten kan de positie van een object met grote nauwkeurigheid worden bepaald. KPN loopt met de lancering van LoRa voorop in de wereld. Via de LoRa Alliance wil het bedrijf van LoRa een wereldwijde standaard maken.

www.mouswaterbeheer.nl