Regenwateropvangsysteem is helderziende onder de grond

Artikel delen

Eén oplossing om het regenwater zowel optimaal te kunnen bufferen, te kunnen infiltreren als te kunnen hergebruiken. Dat is de Wavin StormHarvester, waarmee overlast door zware regenval wordt voorkomen en bijdrage wordt geleverd aan een klimaatbestendige stad.

Watermanagement is een wereldwijde uitdaging. Door verstedelijking kan hemelwater steeds minder goed worden afgevoerd, terwijl klimaatverandering juist leidt tot hevigere buien. 95 procent van de huidige regenwateropvangsystemen wordt ‘droog’ gehouden; na hevige regen wordt water binnen 24 uur afgevoerd of geïnfiltreerd, zodat de reservoirs leeg zijn voor de volgende regenbui. Bij de overige bufferinstallaties wordt het water zo lang vastgehouden voor hergebruik, dat nieuw water van een hevige regenbui niet kan worden opgevangen. Hierdoor wordt er te weinig gedaan met de duurzame bron van water.
Door Wavin Q-Bic Plus units te combineren met StormHarvester-sensortechnologie, is het nu mogelijk wateropvang en hergebruik slim met elkaar te combineren.

Het StormHarvester regenwateropvangsysteem houdt rekening met de weersverwachtingen. Met actuele meteorologische data – waaronder luchtdruk – en diverse weersvoorspellingen wordt het reservoir alleen geleegd wanneer er hevige regenval wordt verwacht. Daardoor is er maximaal regenwater beschikbaar voor infiltratie en hergebruik.

De technologie achter Wavin StormHarvester is ontworpen in samenwerking met de universiteit van Belfast en is waterdicht: keer op keer doet het de juiste voorspelling. De computer analyseert iedere vijf minuten de weersvoorspelling en gedurende de uitvoerige testperiode heeft deze nog nooit een storm onderschat. Zelfs in het geval van een stroomstoring blijft het gehele systeem dankzij een ingebouwde accu werken. Wavin StormHarvester is hiermee het ideale regenwateropvangsysteem voor de klimaatbestendige stad.

Wavin
www.wavin.com

Infra Relatiedagen 2020 Standnummer 442