Duurzaam opleiden

Artikel delen

De GWW- en cultuurtechnieksector zijn volop in beweging en dragen bij aan een toekomstbestendige en gezonde leefomgeving. Daarom is duurzaam ondernemen voor opleider IPC Werkt de basis voor het uitvoeren van werken. CO2-neutraal, maatschappelijk verantwoord ondernemen en een goede ranking op de prestatieladder maakt onze footprint in de toekomst kleiner.

Innovatieve technieken en het gebruik van verantwoorde materialen leveren een goede bijdrage aan een duurzame leefomgeving. Maar dit alleen is niet voldoende! Het gebruiken en inzetten van middelen en organiseren van werken verlangt slimheid en efficiëntie van de organisatie en medewerkers.

De factor mens is voor een groot deel bepalend als het gaat om de succesfactoren bij duurzaam ondernemen. Werkinzicht, vakmanschap, vakkennis, ervaring en het tonen van juist gedrag voorkomen op dit moment faalfactoren en spelen daarom een belangrijke rol. Deskundigheid en vakmanschap van personeel levert de sector en de bedrijven grote voordelen op!
Goed opgeleide vakmensen zijn wat IPC Werkt betreft precies wat de branche nodig heeft. Want juist in deze tijd van arbeidskrapte ziet de opleider dat kwaliteit van het werk het meeste oplevert. Zij geloven in werken met plezier, vanuit zelfvertrouwen, oog voor efficiency en volop ruimte voor doorgroeimogelijkheden.

IPC Werkt is actief in GWW- en Cultuurtechniek. Het werk in deze sector heeft een grote impact op onze omgeving. Zorgvuldig omgaan met onze omgeving is voor onze toekomst van cruciaal belang. IPC Werkt verzorgt op een breed gebied opleidingen, cursussen en trainingen voor volwassenen die de ambitie hebben in de sector te gaan werken of al enige ervaring in de deze sector hebben. Daarvoor zetten zij gespecialiseerde didactische kennis in en ondersteunen en adviseren op het gebied van scholing- en ontwikkelingsvraagstukken. IPC Werkt stimuleert de instroom van vakmensen voor deze sector en voorziet werkgevers hiermee van kundige medewerkers.

Auteur: Onylle Epping

www.ipcwerkt.nl