Beplantingsmodel voor groene geluidsschermen

Artikel delen

In tegenstelling tot alle goede intenties om nieuw te realiseren geluidsschermen met groen uit te voeren, is de uitvoering vaak veel minder prestigieus. Waar de opdrachtgever na realisatie een groen begroeid geluidwerend scherm verwacht, is de realiteit regelmatig dat er bij oplevering van het scherm kleine planten in een cunet van straatzand zijn geplant. Greenwall heeft daarom het GGS-beplantingsmodel ontwikkeld.

Hier gaat het dus fout…

Door de vaak slechte uitvoering blijft de groei van de beplanting tegen de geluidsschermen achter en bedraagt de uitval het eerste jaar soms tientallen procenten. Greenwall, producent en leverancier van Greenwall® groene geluidsschermen, heeft met deze informatie het GGS-beplantingsmodel ontwikkeld. Dat model kunnen zowel opdrachtgever, ontwerper, leverancier als aannemer toepassen bij het laten begroeien van een geluidsscherm.

Ook hier gaat het dus fout…

Het Groen GeluidScherm-beplantingsmodel® beschrijft:

1. kwaliteit van de plantstrook langs het scherm;
2. grootte en kwaliteit van de planten;
3. bevestiging ervan met klimkrammen aan het geluidsscherm;
4. afstrooien plantstrook met bodembedekkende organische meststof om onkruidgroei tegen te gaan;
5. inboet en onderhoud aan de beplanting, die is inbegrepen.

Greenwall heeft er voor gekozen het GGS-beplantingsmodel® niet exclusief aan te bieden, maar het vrijelijk te verdelen onder belanghebbenden. Daarmee kan iedere partij in het ontwerp- en uitvoeringsproces er van profiteren. Greenwall zal het GGS-beplantingsmodel® standaard in haar aanbiedingen richting haar opdrachtgevers opnemen.
Voor het GGS-beplantingsmodel® is een uitgebreid productblad en een standaard bestektekst beschikbaar, op te vragen bij Greenwall bv.

Greenwall, www.greenwall.nl