Circulaire geluidschermen uit reststromen

Artikel delen

Op 7 juli 2023 is officieel de testperiode gestart voor de GEOWALL® geluidschermen op de InnovA58. De geluidschermen zijn een innovatie van de combinatie Holland Scherm (een KWS-onderneming), Van Oord en NETICS. De komende periode wordt het geluidscherm getest op de bouwbaarheid en beheerbaarheid. Er wordt onder andere gekeken naar de akoestische prestaties én of de geluidschermen bestendig zijn tegen vandalisme.

Circulair geluidscherm

Het GEOWALL® geluidscherm wordt getest op de Innovatiestrook A58 Kloosters (InnovA58). Deze unieke testlocatie van Rijkswaterstaat is een showcase van duurzame en circulaire toepassingen binnen de GWW-sector. Ervaringen die hier worden opgedaan, dragen bij aan de ontwikkeling en toepassing van innovaties bij de A58-wegverbreding én andere wegenprojecten. De aanleg van de Innovatiestrook is uitgevoerd door KWS-dochteronderneming Gebr. Van Kessel. Samen met KWS en diverse ketenpartners is een groot pakket aan circulaire producten en eigen innovaties toegepast.

De GEOWALL® geluidschermen zijn circulair vervaardigd en volledig opgebouwd uit reststromen. Het systeem is gebaseerd op de door NETICS gepatenteerde GEOWALL® techniek en ontstaat door het samenpersen van baggerspecie tot constructieve blokken in combinatie met een geluidsisolerende laag van houtvezels. De blokken worden vervolgens opgebouwd tot een geluidscherm. De geluidsschermen op de testlocatie worden in samenwerking met Respyre voorzien van mos op de achterzijde. Dit zorgt voor een efficiënte afvang van fijnstof afkomstig van verkeersuitstoot en een bijdrage aan de lokale biodiversiteit.

Installatie circulair geluidscherm

Duurzame innovatie

De innovatieve geluidsschermen hebben vele duurzame voordelen ten opzichte van de traditionele geluidschermen. De GEOWALL® geluidschermen:

  • Bestaan voor circa 50% uit de reststroom baggerspecie. De geluidsabsorberende laag bestaat uit houtvezels.
  • Hebben minimaal een 50% tot 80% lagere MKI.
  • Resulteren in een besparing van 90% op primaire grondstoffen.
  • Worden op locatie geproduceerd. Dat resulteert in minder CO2-uitstoot door transport van materialen.
  • Maken geen gebruik van staal;
  • Zijn na einde levensduur 100% circulair.

Buizerd de Jong, Commercieel Manager Holland Scherm: “Innoveren kunnen wij niet alleen. Om onze ambities voor de toekomst waar te maken werken wij in het innovatiepartnerschap met ProRail aan de circulaire geluidsschermen van de toekomst.”

Innovatiepartnerschap

Het testen van het geluidscherm is onderdeel van de uitvraag van ProRail naar een Innovatiepartnerschap binnen het Meerjarenprogramma Geluidssanering. In dit Innovatiepartnerschap gaat ProRail op zoek naar een partij om samen naar CO2-neutrale geluidsschermen toe te werken, waarmee een flinke stap wordt gezet in het verlagen van de algehele CO2-footprint. Daarnaast wordt er samengewerkt aan het verhogen van de circulariteit van geluidsschermen, stimuleren van de biodiversiteit én is het de ambitie om CO2-neutraal en volledig circulair te werken.

Reinout Wissenburg, directeur duurzaamheid ProRail: “Het innovatiepartnerschap is een zeer waardevol project voor ProRail omdat het een grote bijdrage kan leveren aan het verkleinen van onze CO2-voetafdruk. Daarnaast is dit een ontzettend mooi voorbeeld hoe we dit samen met de markt en Rijkswaterstaat doen.”