Gazonrenovatie en onderhoud middels doorzaaien

Artikel delen

In de meeste westerse tuinculturen vormt het gazon het centrale sier juweel. Elke tuinliefhebber streeft dan ook naar een strakke, volle en intens groene grasmat. Echter in de praktijk blijkt dit vaak heel wat moeilijker te zijn dan dit ogenschijnlijk lijkt. Een belangrijke tip is jaarlijks een proactieve gazonrenovatie. Doorzaaien maakt daar een belangrijke onderdeel van uit.

Tekst en beeld: Stierman De Leeuw

Om een kwalitatief goed gazon te krijgen is een goede gazonverzorging nodig, met een doordachte jaarplanning. Een gazon is net als een bos van grasplantjes. Deze zijn onderhevig aan heel wat negatieve invloeden. Denk aan aanhoudende droogte of langdurige perioden van overvloedige regen, veelvuldige betreding, et cetera. Telkens moet het gras zich na zo’n stressmoment herstellen, en dit vraagt energie. In moeilijke omstandigheden is dit herstel echter niet steeds mogelijk, waardoor oudere, minder resistente grasplantjes verder verzwakken, uitputten en verdrukt worden. Zo ontstaan open ruimtes, en wordt een rode loper uitgerold voor woekerend onkruid. Ook mos zal zich in deze zones nestelen en verder oprukken door het overblijvende gras te verstikken.
Men kan dit onkruid te lijf gaan met herbiciden of verwijderen met een verticuteermachine. Dit zal echter slechts tijdelijk effect hebben, want na een aantal maanden neemt onkruid zijn positie weer in. Men gaat er abusievelijk van uit dat het gazon op eigen kracht de open ruimte weer kan dicht groeien. Vermits gras wekelijks wordt gemaaid, maakt dit geen zaad aan. Zo blijft de kans zich te vermenigvuldigen beperkt en neemt herstel de nodige tijd. Zaad van onkruid en straatgrassen, die via wind komen aanwaaien hebben daarentegen vrij spel. Hierdoor komt het gazon in een vicieuze cirkel tot frustratie van de gemotiveerde tuinliefhebber.

Doorzaaien

Om uit deze negatieve spiraal te stappen is jaarlijks een proactieve gazonrenovatie nodig. Doorzaaien maakt daar een belangrijke onderdeel van uit. Doorzaaien is een techniek die door greenkeepers wordt toegepast op golf- en sportbanen en die recent ook steeds meer ingang vindt op particulier gazon. Het is een behandeling waarbij in een bestaand gazon extra nieuw graszaad wordt geïnjecteerd. Op deze manier ontwikkelen zich tussen het bestaande gras frisse, jonge en groeikrachtige grasplantjes die zo de dichtheid van het gazon herstellen. In een dichtbegroeide grasmat krijgen invasieven geen kans.
Een gazon bestaat zelden uit éénzelfde grassoort. Zaadmengsels combineren de eigenschappen van verschillende grascultivars. Echter na verloop van tijd verdwijnen de minst resistente grassen en blijven enkel de meest duurzame soorten over. Deze grassoorten struiken breder, waardoor een stuk visuele esthetiek van het gazon verdwijnt. Met een doorzaaibehandeling herstelt men tevens de oorspronkelijke diversiteit van een siergazon.
Het najaar is de meest aangewezen periode om door te zaaien. De temperatuur is nog hoog en er valt voldoende regen. Tevens krijgt het nieuwe gras de kans om gedurende de winter aan te sterken. Voor doorzaaien kan men bij de betere tuinaannemer terecht. Deze verzorging is niet duur, het gazon blijft beschikbaar en bij de juiste weersomstandigheden is het effect binnen de twee weken duidelijk zichtbaar. Het is aan te bevelen doorzaaien jaarlijks tot tweejaarlijks te herhalen, om zo onafgebroken van een vol en stralend groen gazon te kunnen genieten.

Beluchten

Door tijdens het groeiseizoen frequent te maaien, maar ook bij het intensief betreden van het gazon raakt de bodem na verloop van tijd aangedrukt. De bovenlaag wordt hard en moeilijk doordringbaar. Water en zuurstof komen niet meer tot bij de wortels, die het moeilijker krijgen zich te ontwikkelen. Het bodemleven neemt af met als gevolg dat organische stof onvoldoende in voedingstoffen wordt omgezet. Ook zal regenwater minder snel worden opgenomen waardoor erosie of plasvorming op het grasveld ontstaan.
Om een verdichte gazonbodem weer gezond te maken, moet men deze beluchten. Het doel hierbij is de samengedrukte toplaag mechanisch te doorprikken. Om het effect van het beluchten langdurig te behouden kan men de gemaakt openingen aanvullen met scherp zand.

Topdressen

Naast het gebruikelijke zand kan men ook eventueel poederkalk strooien om zo nodig de zuurtegraad van het gazon bij te sturen. Ook compost strooien is een middel om het gazon van organische stoffen te voorzien.