Eeuwling DSV zaden begint bij de bodem

Artikel delen

Voor DSV zaden is 2023 een bijzonder jaar. Precies 100 jaar nadat de Deutsche Saatveredelung AG werd opgericht, is het bedrijf nog steeds hetzelfde innovatieve plantenveredelings- en zaadbedrijf als in de beginjaren. Dat wordt gevierd met het thema ‘het begint bij de bodem’. “Onze grassen, mengsels en kruiden hebben we vanaf de start afgestemd op de behoefte van de markt. Wij hebben alles zelf in de hand, van ontwikkeling tot veredeling en daardoor kunnen we onze assortimenten ook steeds verder verbeteren en verduurzamen”, zegt Jos Deckers, Sales Director van DSV zaden.

Jos Deckers, DSV zaden

Jos Deckers, Sales Director van DSV zaden.

Biedt DSV zaden tegenwoordig mengsels en grassen voor openbaar groen, sport en recreatie, de eerste 50 jaar van de historie werd gedomineerd door de agrarische en ruwvoerassortimenten. “In de jaren na de Eerste Wereldoorlog was er grote behoefte aan zaaizaad en klavers voor ruwvoer voor grasland en de veehouderij. Verspreid over Duitsland begonnen verschillende boeren en telers met de veredeling van graszaden. Vanuit die groep is in 1923 DSV zaden opgericht.” In de jaren daarna ontwikkelden de veredelaars granen, koolzaad en recreatiegrassen, die ook nu nog steeds in het assortiment zitten.

Vanaf de jaren ’70 ging DSV zaden zich ook toeleggen op sportgrassen en openbaar groen waaronder bermen, taluds en dijken. “Met daarin inmiddels ook veel verschillende mengsels met ieder hun eigen eigenschappen”, zegt Deckers.

Sterke soorten en biodiversiteit

De uitdagende omstandigheden in de beginjaren van het bedrijf hebben het karakter van DSV zaden volgens Deckers voor een belangrijk deel gevormd. “Er was in die tijd amper kunstmest beschikbaar en dat wat er was, konden veel mensen niet betalen. Het was dus belangrijk dat de grassen en zaden die ontwikkeld werden zoveel mogelijk stikstof zouden binden en van zichzelf sterk waren. Hetzelfde is nu ook weer actueel en dat typeert ons wel. Wij weten waar behoefte aan is en kunnen daarop inspelen. We zijn al 100 jaar innovatief.”

Dat geldt ook voor biodiversiteit. “We hebben vanaf het eerste begin mengsels op de markt gebracht waarmee we hebben gezorgd voor biodiversiteit. Door naast grassen ook kruiden en vlinderbloemigen aan een mengsel toe te voegen, konden we hoogwaardig ruwvoer bieden. Tegenwoordig is biodiversiteit van onze mengsels onder meer belangrijk voor een gevarieerd landschap en een aantrekkelijke leefomgeving voor insecten. Bovendien zorgt biodiversiteit boven de grond ook voor biodiversiteit onder de grond. Met ook daar andere insecten.”

Klimaatbestendig

De klimaatverandering vraagt de afgelopen jaren de nodige aandacht. Deckers: “Lange perioden van extreme droogte gecombineerd met enorme hoosbuien vragen veel van de grassen en kruiden langs de wegen en het water. De in de mengsels gebruikte soorten moeten diep wortelen om te zorgen voor een stevig oppervlak. Bovendien kunnen ze dankzij die diepe wortels droge periodes goed doorkomen omdat ze hun voeding van diep kunnen halen.”

Anderzijds moeten diezelfde soorten zorgen voor een oppervlak dat het hemelwater tijdens een hoosbui snel doorlaat. “Onze klimaatbestendige mengsels bieden een goede droogtetolerantie en waterinfiltratie ineen. Daarnaast is ziekteresistentie een belangrijk aandachtspunt, want hoe sterker de soorten in een mengsel, hoe beter het presteert in de openbare ruimte. Daar willen klanten liefst met zo weinig mogelijk onkruidbestrijders werken en zo min mogelijk onderhoud aan het groen hebben.”

Veel kennis in huis

“Onze 900 aandeelhouders zijn veelal boeren en telers die zaad vermeerderen. Niet alleen van grassen voor de openbare ruimte en sport- en recreatiesector, maar ook van agrarische grassen en andere producten. Bij DSV werken we met ruim 750 internationale collega’s waardoor we veel specialistische kennis in huis hebben en we enorm veel van elkaar kunnen leren. Dat stelt ons ook in staat om onze zaden en mengsels steeds verder te verbeteren.”

Centraal in alle categorieën waarvoor DSV zaden mengsels en grassoorten levert, staat de bodem. Deckers: “Een gezonde bodem is essentieel voor onze assortimenten en voor onze klanten. Daarom nemen we de bodem ook altijd als uitgangspunt en om dat nog een keer te benadrukken, vieren we ons eeuwfeest ook rond dat thema. Het begint bij de bodem.”

Veel aandacht voor openbaar groen

Jos Deckers, Sales Director van DSV zaden.Voor de toekomst ziet DSV zaden een grote rol voor de producten voor de openbare ruimte. “In Nederland willen we het openbaar groen zo optimaal mogelijk gebruiken. Met ruimte en aandacht voor verfraaiing van het natuurlandschap. Meer flora en fauna in de groene gebieden, maar ook de opname van stikstof door grassen en klavers speelt hierin een rol. Dat geldt ook voor de verkoelende werking van groen in steden tijdens warme zomerdagen. Verantwoord en goed omgaan met openbaar groen is de toekomst en daarin kunnen wij voorzien”, zegt Deckers.

DSV zaden
www.dsv-zaden.nl