Een lesje circulariteit

Artikel delen

MKB Infraleden bezoeken Theo Pouw Groep in Utrecht

Op vrijdag 13 april was MKB Infra op bezoek bij de Theo Pouw Groep in Utrecht. Een indrukwekkend bedrijf dat met vele bedrijfsactiviteiten gericht is op recycling van sloopafval en de reiniging van vervuilde grond. Ook stond er een presentatie van de Vereniging Bouwmediators op het programma. Alvast noteren in de agenda: vrijdagmiddag 9 november, want dan is de volgende excursie die de jongerenafdeling van de branchevereniging organiseert.

De excursies die Jong MKB Infra organiseert voor de leden van de branchevereniging zijn meer dan alleen maar prettige bijeenkomsten in combinatie met een bezoek aan een interessant object of bedrijf. Ze zijn de uitgelezen kans om introducés kennis te laten maken met de mkb-sfeer en de activiteiten van de club. En voor de leden zelf zijn netwerken en uitwisseling van ervaringen belangrijke drijfveren om acte de presence te geven. Een gesprek met een collega kan immers leiden tot nieuwe inzichten en mogelijk tot samenwerking.

Theo Pouw Groep

Met de vorige excursie – een bezoek aan de herinrichting van het sluizencomplex in IJmuiden – nog vers in het geheugen, ontmoetten de ondernemers elkaar ditmaal bij de hoofdvestiging van de Theo Pouw Groep in Utrecht. Henk Stigter, manager milieu bij de groep, introduceerde de onderneming bij het aandachtig gehoor. Het begon allemaal in 1981 toen Theo Pouw een shovel, enkele vrachtwagens en een puinbreker kocht om met acht medewerkers van slooppuin weer grondstoffen voor onder meer de wegenbouw te maken. Circulariteit avant la lettre. Eigenlijk is er aan dat concept niet zo veel veranderd, alleen het aantal vrachtwagens, shovels en puinbrekers is exponentieel toegenomen. Ook is er een flink aantal activiteiten bijgekomen, zoals het thermisch en extractief reinigen van grond, levering van primaire en secundaire bouwstoffen, de verhuur van materieel, het verrichten van sloopwerkzaamheden, een betoncentrale en een containeroverslagbedrijf (CTU). Bovendien zijn er vier schepen in de vaart genomen en beschikt de groep over een R&D-afdeling en een civieltechnisch lab. De teller van het aantal locaties staat inmiddels op twaalf en daar werken anno nu 500 mensen. Het bedrijf profileert zich als toeleverancier voor de grond-, weg-, water- en betonbouw met een one-stop-shop service voor bouwgerelateerde producten en diensten.

Duurzaam en milieubewust

De Pouw Groep is een bedrijf van de grote getallen. Thermisch reinigen van grond in Eemshaven: 500.000 ton per jaar. De extractieve grondreinigingsinstallaties in Weert en Utrecht kunnen jaarlijks 1 miljoen ton vervuilde grond aan. De opslagcapaciteit van primaire bouwstoffen is in Utrecht 500.000 ton. Al die hoeveelheden ontstaan vanuit het circulaire en duurzame denken, het centrale principe dat ten grondslag ligt aan alle bedrijfsactiviteiten. Die instelling zie je ook terug in de aandacht voor de CO2-reductie. Neem bijvoorbeeld de keuze voor de locaties waar containeroverslag plaatsvindt. Die is te vinden op plaatsen zo ver mogelijk landinwaarts waar zeeschepen nog kunnen komen. Want de CO2-uitstoot van transport per schip is veel lager dan bij transport op assen. Waar dat mogelijk en gewenst is, transporteert Pouw de grondstoffen met elektrische voertuigen. Henk Stigter: “Onze mki-waarde (milieukosten indicatie) valt bijzonder laag uit. Dat betekent onder meer dat we een verschil kunnen maken als er milieupunten te behalen zijn bij emvi-aanbestedingen.”

Groene beton

De ‘groene’ beton uit Pouws betoncentrale bestaat voor minimaal 30 procent uit hoogwaardige granulaten afkomstig van gerecycled materiaal. Voor één ton hoogwaardige granulaat heb je ongeveer 6 ton slooppuin nodig. Ook produceert het bedrijf megablokken van beton. Deze bestaan voor vijftig procent uit puingranulaten. Het wekt geen verbazing dat Pouw met zijn kennis over hergebruik heeft meegedacht over het Betonakkoord.

Bustour

Na de buitengewoon boeiende inleiding was het tijd voor een rondleiding per bus langs de installaties op bedrijfsterrein dat 25 hectare groot is. Henny Kuipers, die vanaf de oprichting werkzaam is geweest bij Pouw, gaf bij elk bedrijfsonderdeel op geheel eigen wijze een toelichting.

 


Presentatie Bouwmediators

Na afloop van de bustour over het Pouw-bedrijfsterrein vertelden Mark Raming en Niels Menijn van de Vereniging Bouwmediators over het oplossen van bouwgeschillen door mediation. Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden vaak beslecht door een rechter, arbiter of onafhankelijke deskundige. Hieruit volgt dan een bindende uitspraak. Dit heet ‘bovenpartijdige geschiloplossing’. Maar zo hoeft het niet te gaan, lieten de heren weten. Je kunt ook mediation inzetten. Dat noem je dan ‘tussenpartijdige geschiloplossing’. Een onafhankelijke derde persoon begeleidt partijen naar een oplossing van het geschil. Belangrijke voorwaarden om een bouwmediation-traject in te gaan, is dat partijen het een kans willen geven er gezamenlijk uit te komen. Voor opdrachtnemers is het soms lastig om met opdrachtgevers in gesprek te gaan. Ze vrezen gezichtsverlies of uitsluiting voor toekomstig werk. Een bouwmediator is er juist voor om ook deze belangen op tafel te brengen en beide partijen op redelijkheid aan te spreken..

Voor het mkb is bouwmedation een economisch interessant middel om vastgelopen situaties te voorkomen of snel aan te pakken en verdere schade te voorkomen. Zeker bij bouwprojecten met kleine omvang is het inzetten van langdurige rechtspraakprocedures kostbaar. Ervaring leert dat snel oplossen van bouwgeschillen positief effect heeft op de samenwerking. De presentatie kan via de website www.mkb-infra.nl worden gedownload.