Groenere en gezondere brandstof

Artikel delen

Gebruikers van machines, zoals kettingzagen en bladblazers, gingen vanaf eind jaren tachtig van de vorige eeuw een stuk gezonder werken. Reden was dat Aspen kwam met alkylaatbenzine; een veel schonere brandstof dan normale benzine (Euro 95). Het gebruik van alkylaatbenzine is de norm geworden en door de Arbeidsinspectie in 2010 zelfs verplicht gesteld. Eind 2017 kwam Aspen met een nieuwe, schone dieselbrandstof: Aspen D.

Het nieuwe product Aspen D is een schone en duurzame dieselbrandstof, die de leefomgeving wereldwijd aanzienlijk moet verbeteren. De brandstof is inmiddels verkrijgbaar in 5-liter en 25-liter-jerrycans en bestemd voor gebruikers van kleinere dieselmachines en machines die alleen in het seizoen gebruikt worden. Deze professionals worden regelmatig blootgesteld aan een hoge concentratie schadelijke uitlaatgassen.

“Gelukkig worden er steeds meer maatregelen getroffen om werknemers te beschermen tegen de schadelijke uitstoot van dieselmachines”, stelt Aspen. “Maar het komt nog steeds voor dat dieselmachines binnen en in ingesloten omgevingen gebruikt worden, zoals tussen gebouwen en in tunnels en mijnen. Voor deze toepassingen is Aspen D een heel goed alternatief voor gewone diesel.”
Omdat de nieuwe brandstof is samengesteld uit zeer zuivere componenten bevat het een stuk minder schadelijke stoffen dan gewone diesel. Zwavel en aromaten zijn veel minder aanwezig, waardoor de gevaren voor de gezondheid behoorlijk beperkt worden. “Aspen D is voor 90% gemaakt van hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele. Hierdoor kunnen broeikasgassen met 50 tot 80% gereduceerd worden. Dit maakt Aspen D een duurzame brandstof, klaar voor de toekomst”, aldus Aspen. Verder verbrandt Aspen D zuiverder. Dit veroorzaakt minder afzet in de motor en brandstofinjectoren blijven schoner. Daardoor presteert de motor optimaal, is er minder onderhoud nodig en is de kans op storingen kleiner.

Tot slot zorgen de hoge kwaliteit componenten en het ontbreken van FAME (Fatty Acid Methyl Esters) ervoor dat de brandstof lang bewaard kan worden, zonder kwaliteitsverlies. FAME wordt vaak gebruikt voor biodiesel en beperkt de houdbaarheid.

GVG Oliehandel B.V., www.aspen-benelux.nl