Maatwerk in kunststof PE-HD leidingen

Artikel delen

Gooi het kind niet met het badwater weg in de gasdiscussie in Nederland, zo waarschuwt Gerjan Schreuders, directeur van De Jongh Pipesystems. “We hebben in ons land hoogwaardige PE-HD leidingsystemen aangelegd voor gasdistributie. Vele kilometers polyethyleen leidingen die een levensduur van 100 jaar halen en geschikt zijn voor vele toepassingen. Straks ook voor alternatieven als waterstofgas of biogas, wanneer je het netwerk wilt blijven benutten. Blijf daarom investeren in dit hoogwaardige netwerk.”

Prefab washuis suikerfabriek Dinteloord.

De Jongh Pipesystems B.V. uit Heijningen is toonaangevend in kunststofleidingsystemen voor uiteenlopende toepassingen. Bijzonder is dat de onderneming van een handelsfirma is uitgegroeid tot one-stopshopping partij. Gerjan Schreuders: “We hebben ons toegelegd op het complete pakket, inclusief montage op locatie. Veelal door in onze werkplaats delen te prefabriceren en die in een kort tijdsbestek op locatie te assembleren. We begonnen ooit met één monteur; inmiddels hebben wij acht monteurs binnen ons team van zestien medewerkers. En de enkele machine voor stuiklassen tot 315 mm is in ons nieuwe pand uitgebreid tot een breed geëquipeerd machinepark waarbij wij diameters tot 1,20 meter kunnen lassen en bewerken. We hebben alles in eigen hand en zijn onafhankelijk van toeleverende partijen. Nog belangrijker: we kunnen alles doen met onze PE-HD buizen. Dat maakt ons zo interessant voor dat industriële bedrijf of die (overheids)opdrachtgever die een oplossing zoekt voor distributie van water, riolering of gas. Of het nu over vele kilometers lengte moet of een compact netwerk van leidingen binnen een gebouw.”

9010 gasbuis op jumbo Roermond.

Gasmarkt en one-stop-shopping

Schreuders denkt dat beide geschetste plannen A + B (gasmarkt en one-stop-shopping) de toekomst voor zijn bedrijf zullen zijn. Nog steeds die polyethyleen leiding van A naar B aanleggen via bijvoorbeeld no-dig methoden. Met PE leidingen op jumbo-haspels van 2.200 meter lengte in diameter 110 mm of 1.320 meter in diameter 160 mm om ‘snel meters te maken’. Compleet met alle ingenieuze, prefab hulpstukken, zodat de montage op de bouwplaats makkelijker verloopt. “Dit is en blijft onze specialiteit. We zullen ondanks de gasdiscussie blijven investeren in innovaties op dit gebied. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het netwerk zijn nut behoudt. Natuurlijk zijn wij overgeleverd aan de besluiten van de politiek en de vondsten van de wetenschap die volop naar alternatieven voor het gasverbruik zoekt. Er zal nog een slag moeten worden gemaakt met de nodige installaties binnen het gasnetwerk, maar in principe zijn onze PE-HD leidingen voor veel andere toepassingen c.q. gasproducten geschikt. Neem alleen al de allernieuwste generatie polyethyleen, HexelOne, die kan worden belast tot 60 bar.”

Blijven investeren

De directeur pleit er dan ook voor dat de grote netbeheerders verder kijken dan de huidige kreet ‘gasloos bouwen’ en blijven investeren in een goed netwerk. “Er liggen nog gebieden met gietijzer voor gasdistributie en daarvoor zijn meerjarenplannen in werking gezet om dit door PE leidingen te vervangen. Je kunt nu de teugels daarin laten vieren, maar naar mijn overtuiging zal er altijd gas blijven. Kijk dan of de investering zodanig is dat die multifunctioneel is, ook voor oplossingen voor overmorgen. Dat betekent juist nog meer gebruikmaken van aanwezige expertise. Er zitten zoveel aspecten aan gasleidingen dat wij daarover graag onze knowhow willen delen. Dat geldt overigens ook omgekeerd: ik neem deel aan diverse bijeenkomsten om kennis te vergaren van de jongste visies en ontwikkelingen.
Ook onze medewerkers blijven zich scholen in de gasmarkt. Is er een nieuwe norm voor lassen, dan zorgen wij dat de mensen gecertificeerd zijn. Dat zijn trajecten van enkele dagen met behoorlijk hoge kosten per persoon. Toch blijven wij daarin investeren omdat wij geen afbreuk willen doen aan het hoge niveau van het Nederlandse gasnetwerk. Overigens ook voor de buitenlandse gasmarkten, want ook daarbij denken wij mee over innovaties en nieuwe producten binnen PE leidingsystemen.”

Hexel One biogas Den Bosch.

Maatwerkoplossingen

Noem de gasdistributie het vertrouwde plan A voor de De Jongh Pipesystems, de aandacht voor plan B ofwel de maatwerkoplossingen voor opdrachtgevers zijn evenzeer de toekomst, schetst Gerjan Schreuders. “Wij zijn volop in beweging. We richten op ons om meerdere marktsegmenten. Wij kunnen opdrachtgevers en aannemers met onze creatieve oplossingen ontzorgen. Productie, levering en montage van complete leidingsystemen. Neem die suikerbietenfabriek voor de Suiker Unie. Het was een complexe opgave om in een bestaande fabriek een nieuw leidingsysteem voor het wassen van de bieten aan te leggen, compleet met aansluiting op aanwezige systemen. Veel variatie in maatvoering (van 110 mm tot 1,20 meter) en veel prefabricage op basis van 3D programma’s. Zelfgemaakte T-stukken uit één stuk, concentrische verlopen, aansluiting op pompen van derde partijen, dat vraagt expertise. Die hebben wij kunnen inbrengen. Vanaf het eerste moment van ingebruikstelling draaide het leidingnet probleemloos. Dat is eveneens het specialisme van De Jongh Pipesystems. Een specialisme dat de markt beter mag leren kennen.”


‘Weten waar we heen willen’

Directeur Gerjan Schreuders is de opvolger van eigenaar/directeur Co de Jongh, die als adviseur aan het bedrijf verbonden is gebleven. “Al sinds de oprichting van De Jongh Pipesystems in 2001 zit ik bij het bedrijf. Met z’n allen trekken wij de kar. Ik weet waar we vandaan komen en ik weet waar we naar toe willen. Breder opereren dan alleen de gasmarkt. Niet zozeer vanwege de gasdiscussie, maar omdat onze oplossingen en expertise in zoveel projecten van toegevoegde waarde zijn. Het bleek recent weer toen we een bestek zagen van mantelbuizen voor stroomkabels in 1 HDD met hogedruk gasleidingen. Polyethyleen leidingen zijn buigzaam, onbreekbaar en bestand tegen invloeden van buitenaf. Maar als je er mantelbuizen voor stroomkabels naast legt die hitte ontwikkelen, kan kunststof smelten, met alle risico’s van dien. Vandaar dat wij onze expertise graag aanbieden.”


De Jongh Pipesystems B.V., www.dejonghpipesystems.nl