Nieuwe website bevordering veilig graven

Artikel delen

Het Kabel en Leiding Overleg (KLO) heeft een nieuwe website gelanceerd met als doel om veilig graven te bevorderen: voorkomgraafschade.nl. Onder het motto ‘Samen voorkomen we graafschade’ biedt deze website alles wat professionals nodig hebben om veilig in de ondergrond te werken.

Screenshot website banner

De website is gepresenteerd tijdens de laatste ledenvergadering van het Kabel en Leiding Overleg, bij Bouwend Nederland in Zoetermeer. In vijf heldere stappen zie je wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat je ’s avonds weer veilig thuiskomt. Op de site vind je verschillende hulpmiddelen en toolboxen. Nieuw is de Risico’s en maatregelenhulp. Hiermee zie je in één oogopslag welke maatregelen je bij diverse werkzaamheden moet nemen om ongelukken te voorkomen.

De vernieuwde CROW 500 proof website is ook een blikvanger. Hier kun je kennismaken met de C5P-app waarmee je aantoonbaar volgens de CROW500-richtlijn kunt werken. Deze app van het KLO is ontwikkeld voor en door de graafketen.

Ondanks het nieuwe adres blijft de site ook bereikbaar via het vertrouwde www.kabelenleidingoverleg.nl.

Over het KLO

Het Kabel en Leiding Overleg (KLO) verbindt de hele graafketen. In deze vereniging werken grondroerders, netbeheerders en beheerders van de openbare ruimte samen om het aantal graafschades in Nederland te verminderen. Zij delen kennis en inzichten en werken mee aan nieuwe wet- en regelgeving. Ook zet het KLO zich in voor de implementatie van de CROW 500 richtlijn, bijvoorbeeld met de C5P-app en de Risico’s en maatregelenhulp.