Adviseren over en inspecteren van civiele kunstwerken

Artikel delen

Tunnels, viaducten, bruggen, aanlegsteigers, sluizen, kademuren, het zijn allemaal zogenaamde civiele kunstwerken. Het adviseren en inspecteren ervan is specialistisch werk. Inspectrum uit Velp is zo’n specialist.

Inspectrum richt zich op advies, inspectie en onderzoek voor het beheer van Vastgoed, Infrastructuur en Openbare Ruimte. De specialist werd opgericht in 1989 en heeft ruime kennis en ervaring op dit gebied.

Hoe kijkt Inspectrum naar civiele kunstwerken?

Samen met u wordt er gekeken naar uw ambities op het gebied van kunstwerken. Wat zijn uw beheerwensen? Waar liggen de onderhoudsprioriteiten? Hoe ziet het onderhoud er de komende jaren uit en waar kan er vernieuwd worden? Hoe ziet überhaupt het toekomstig beheer er uit? De insteek ligt voornamelijk op ‘samen ambities realiseren’. Deze informatieve meerwaarde betaalt zich vervolgens dubbel en dwars uit tijdens de inspectie.

Hoe voert Inspectrum de inspectie van civiele kunstwerken uit?

Voor de conditiemeting van kunstwerken bestaat een objectieve norm: de NEN 2767-4. In deel één van de norm wordt de inspectiemethodiek omschreven. Deel twee bevat de decompositie (een manier om het ontwerp van een systeem te analyseren) en de gebrekenlijsten.
Bij een visuele conditiemeting, draait het kort gezegd om drie dingen: het soort gebrek, de intensiteit van het gebrek en de omvang ervan. Het resultaat van iedere meting is een conditiescore. Deze wordt aangegeven op een zespuntsschaal, variërend van ‘zo goed als nieuw’ tot ‘rijp voor de sloop’. Van iedere inspectie wordt een rapportage gemaakt met conclusies en aanbevelingen.
Desgewenst kan de informatie door Inspectrum worden verwerkt in het beheersysteem GeocareWebPortaal. Dit programma maakt het mogelijk onderhoudswerkzaamheden uit te zetten in de tijd, zodat ook de financiële consequenties snel en eenvoudig in kaart kunnen worden gebracht.

Inspectrum, www.inspectrum.nl