BetonOnderhoudsPlatform: focus op langere levensduur

Artikel delen

Beton wordt pas echt duurzaam, wanneer de levensduur van betonconstructies flink kan worden verlengd. Maar voor het revitaliseren van ‘oude’ betonconstructies is kennis nodig. Die kennis is sinds 2023 gebundeld in het Beton Onderhouds Platform, kortweg BOP. Hierin werken vijf kennispartners op het gebied van betonreparatie en -onderhoud samen. “Betononderhoud- en reparatie heeft de toekomst, mede door de huidige duurzaamheidsopgave, kostenbesparing en het beschikbaar houden van onze infrastructuur”, zegt Christian Carlie, voorzitter van de Vakgroep gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR) van Bouwend Nederland.

Tekst: ing. Frank de Groot
Beeld: VBR

Betonherstel

“Hoe langer een betonnen kunstwerk of gebouw goed kan blijven functioneren, hoe minder nieuw beton er hoeft te worden geproduceerd. Dat verhoogt dus de duurzaamheid van beton”, zegt Christian Carlie. “Als je het beton goed repareert, verleng je de levensduur van bijvoorbeeld een viaduct met wel dertig jaar. Daarom is ons motto ook: waardeer het, repareer het.”

Maar er zijn meer voordelen te behalen: “Betonnen kunstwerken vormen een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur. Het belang van een vitale infrastructuur is groot voor onze economie, veiligheid en gezondheid. Als er een kunstwerk in een vitale infrastructuur gesloten moet worden door gebrek aan onderhoud, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de economie. Maar ook hulpdiensten moeten dan flink omrijden. En we moeten natuurlijk veilig gebruik kunnen maken van de infrastructuur.”

Volgens Christian zijn de grote kunstwerken er in het algemeen beter aan toe dan de talrijke bruggetjes in buitengebied: “Deze liggen veelal niet in vitale infrastructuur. Schade in het wegdek zie je en het schilderen van leuningwerken levert direct zichtbaar resultaat op. Maar het probleem zit vaak aan de onderzijde, waar zelden iemand naar kijkt. Ik wijs gemeenten daar ook op, maar dan zie je dat het wel drie tot vier jaar duurt voordat ze dan daadwerkelijk gaan renoveren. De prioriteit ligt er gewoon niet. Dat is vreemd, want je kunt veel kosten besparen met tijdig onderhoud, doordat een kunstwerk dan niet vervangen hoeft te worden. Het is ook nog eens veel beter voor het milieu.”

betonreparatie

BOP

“De bouw- en infrasector gaat zich steeds meer bezighouden met renovatie en staat hierin voor een flinke opgave. Deze opgave vraagt om intensieve samenwerking, vooral als het om vakkennis gaat. Zeker bij oudere objecten is herstel niet altijd voldoende en moeten er versterkingsmaatregelen worden getroffen om aan de huidige maatstaven te voldoen. Door kennis te bundelen is er veel mogelijk”, aldus Christian.

Het Beton Onderhouds Platform (BOP) heeft alle relevante kennis in huis. Christian: “In BOP werken vier brancheverenigingen en een kenniscentrum samen. Zij hebben een missie: samen de beste zijn op het gebied van betonreparatie en de markt daarvan laten profiteren. Zo organiseren we jaarlijks een Noordelijke of een Zuidelijke Betonreparatie Middag. Met ruim 50 bedrijven in het onderzoeken, onderhouden, repareren en versterken van beton met goede materialen en technieken, kunnen we werken aan oplossingen op het gebied van onder meer duurzaamheid, beschikbaarheid, technieken, veiligheid en kosten.”

De vijf organisaties binnen het BOP zijn:

  • VBR: Vakgroep van gecertificeerde Beton Reparatiebedrijven;
  • VABOR: Vereniging van Adviseurs op het vakgebied van Beton Onderhoud en –Reparatie;
  • KB Kenniscentrum: Experts op het gebied van kathodische bescherming;
  • VLB; Leveranciers van Betonreparatie en Beschermingsmiddelen.
  • OtBS; Stichting Opleiding tot BetonreparatieSpecialist

Bredere focus

Deelname van VBR aan het BOP is volgens Christian vooral belangrijk om de focus op betonreparatie en -onderhoud te verbreden: “We moeten bijvoorbeeld wel voldoende vakmensen hebben. De Stichting Opleiding tot BetonreparatieSpecialist maakt jongeren enthousiast om voor dit mooie vak te kiezen. In de certificatieregeling voor betonreparatiebedrijven is verder voor het aantonen van de vakbekwaamheid van de betonreparateurs het volgen van nascholingsdagen verplicht. Dat verzorgt de stichting ook. Daarnaast zijn arbeidsomstandigheden belangrijk. Recent hebben we bijvoorbeeld de mogelijkheden van exoskeletten gezien, waarmee betonreparateurs een fysieke ondersteuning hebben van armen en rug bij zwaar werk of als je veel boven je hoofd moet werken.”

Maar er is veel meer: “Denk aan een goed advies naar de beheerders van kunstwerken. Laat je kunstwerken regelmatig inspecteren. Bijvoorbeeld jaarlijks of bijvoorbeeld iedere drie of vijf jaar. Dat kan tegenwoordig zelfs met drones. Dan heb je een beter beeld van de moeilijk bereikbare plekken. We zijn ook steeds beter in het interpreteren van data, die de huidige conditie van een kunstwerk weergeeft. Wellicht is dan kathodische bescherming een optie om wapeningscorrosie in kunstwerken te voorkomen. Verder kunnen we adviseren over onderhouds- en beschermingsmaatregelen. Al die kennis is aanwezig binnen het BOP. Het uiteindelijk doel is je kunstwerk een langere levensduur te geven. Wacht daarom niet tot het te laat is!”

betonreparatie

Vakgroep

Er zijn meer ontwikkelingen in de betonreparatiebranche. Zo is per 1 januari 2024 de voormalige Vereniging van Gecertificeerde BetonReparatieBedrijven opgeheven en is de VBR als de Vakgroep gecertificeerde BetonReparatieBedrijven aangesloten bij Bouwend Nederland. Christian daarover: “De zestien leden van de VBR vormen de eredivisie als het gaat om het onderhouden, beschermen en versterken van betonconstructies. We hebben eerst een jaar proef gedraaid als vakgroep, omdat er bij enkele leden wel wat scepsis was. Maar dat proefjaar is zo goed bevallen, dat we in het najaar van 2023 hebben besloten onze 40-jarige vereniging op te heffen.”

Maar waarom deze stap? “Dertien van onze zestien leden waren al lid van Bouwend Nederland en binnen deze brancheorganisatie kunnen we veel kennis delen op het gebied van zowel infra als bouw. Hierdoor kunnen we de enorme renovatie-opgave in de infrastructuur en bouw effectiever aanpakken. Ook is zo’n grote brancheorganisatie veel beter in staat om onze belangen extern te verdedigen. Denk aan wet- en regelgeving, CAO-onderhandelingen en arbeidsomstandigheden. Daarnaast profiteren we van een uitgebreid secretariaat. Daardoor kunnen we ons meer richten op onze kerntaken: kennisontwikkeling, scholingen, kwaliteit en veiligheid. VBR blijft verder VBR, we blijven gecertificeerd op het hoogste niveau en we blijven ons bezig houden met ons vakgebied en ons vakmanschap: betonreparatie en -onderhoud.”