Personeelstekort in hoveniers- en groenvoorzieningsbranche

Artikel delen

Bijna 4 op de 10 ondernemers in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche ervaart een tekort aan arbeidskrachten. Niet eerder was dit aantal zo groot. Het aantal ondernemers dat deze belemmering ervaart, groeit al bijna twee jaar onafgebroken. Dat blijkt uit de Kwartaalmonitor die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opstelde voor Branchevereniging VHG.

Foto: Stierman De Leeuw.

Het personeelstekort is momenteel de meest genoemde belemmering voor de groene ondernemers, na weersomstandigheden. De toenemende vraag naar geschikt personeel valt samen met de gestaag aantrekkende economie. Bovendien gaat door de vergrijzing veel ervaren personeel met pensioen. De instroom uit het onderwijs is onvoldoende om in deze vervangingsvraag te voorzien.

Activiteiten branchevereniging

Branchevereniging VHG maakt zich zorgen over de instroom in de groene beroepen. “Nagenoeg iedere werkgever met wie we spreken heeft te kampen met een personeelstekort”, aldus VHG-directeur Egbert Roozen. “Afhankelijk van de omvang van het bedrijf varieert dat van 1 tot soms wel 20 á 30 medewerkers.” Om deze krapte het hoofd te bieden onderneemt Branchevereniging VHG gerichte activiteiten. Zo zijn er projecten opgezet om de doorstroom van groen vmbo naar groen mbo te stimuleren door scholen en groenbedrijven nauw met elkaar te laten samenwerken. Ook op mbo-niveau heeft de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven een impuls gekregen. Om een doorlopende leerlijn te creëren, is in samenwerking met Hogenschool Van Hall Larenstein een Associate Degree-opleiding opgezet. Voor zij-instromers is er bovendien de VHG-Brancheopleiding. Verder heeft VHG in het kader van het excellentieprogramma de titels Meester Hovenier en Meester Groenvoorziener ontwikkeld.

Groene Hotspot

Eind oktober wordt de eerste Groene Hotspot in Nederland geopend in Houten. De Hotspot is een samenwerking van Wellantcollege en Branchevereniging VHG. Een Groene Hotspot is een verregaande krachtenbundeling op regionaal niveau tussen het groene vakonderwijs en het bedrijfsleven om samen te komen tot verdere ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs. Er komen in het hele land méér van deze Groene Hotspots.
Over de kwartaalmonitor
Het CBS stelt ieder kwartaal de Kwartaalmonitor voor VHG samen. Deze geeft een overzicht van ontwikkelingen en verwachtingen in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche in het algemeen en deels voor VHG-leden in het bijzonder. De rapportages zijn in te zien op de website van VHG.