Fatale ongelukken beperken en medewerkers beschermen

Artikel delen

Eén van de meest algemene oorzaken van letsel of fatale ongelukken onder bouwarbeiders zijn aanrijdingen met grote machines. Medewerkers in de bouw lopen zelfs twee keer zoveel letselrisico dan werknemers in andere beroepen. Uit Europees onderzoek blijkt dat er in 2017 in de bouw, transport- en productiesector en de landbouw meer dodelijke ongelukken op het werk werden gemeld dan in alle andere sectoren bij elkaar.

Grote voertuigen en rijdend materieel, zoals graafmachines en kiepwagens, zijn vaak lastig veilig te besturen. Vanwege beperkt zicht en meerdere complexe dode hoeken zijn gevaren of voetgangers niet altijd goed zichtbaar, vooral als de bestuurder op een hoge plaats zit. Daarnaast maken moeilijke werkomstandigheden, gevaarlijk terrein en slecht weer het probleem alleen maar erger. Radar Detectie Backsense® biedt hier een oplossing voor omdat dit systeem stilstaande en bewegende objecten detecteert en de bestuurder in de cabine zowel een visuele als auditieve waarschuwing geeft.

Backsense maakt gebruik van de FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) technologie, waarmee een signaal met continu variërende frequentie wordt uitgezonden. Daarbij wordt een uniek tijdstempel aan iedere golf gegeven. Het tijdstip waarop de terugkerende golf gedetecteerd wordt, wordt vergeleken met het tijdstempel, zonder dat de radar daarvoor de verzending van signalen hoeft te onderbreken. Dit leidt tot een nauwkeuriger detectie dan alternatieve radarproducten die gebruik van de pulserende radartechnologie maken, waarbij een radargolf wordt uitgezonden en vervolgens geluisterd wordt naar de teruggekaatste golf.
Volgend jaar volgt de introductie van de Backsense on screen, waardoor de bestuurder op zijn monitor ziet wie/wat er zich in de detectiezone bevindt, alsmede hoeveel meter van het voertuig af. Nog even wachten helaas, maar het eindresultaat ziet er veelbelovend uit.

Brigade Electronics, www.brigade-electronics.com/nl/