Provincie Overijssel tekent Green Deal Groene Daken

Artikel delen

Tijdens het symposium ‘Groene en klimaat adaptieve steden en dorpen’ ondertekende de provincie Overijssel op 28 september de ambities van de Green Deal Groene Daken.

Provincie Overijssel verbindt zich als tweede provincie aan het landelijke platform Green Deal Groene Daken dat zich sterk maakt voor het ontginnen van het daklandschap in Nederland voor multifunctioneel gebruik. Met de provincie Overijssel als nieuwe partner komt het aantal organisaties dat zich samen inzet voor betere en meer groene daken op 38. Met de deelname aan de Green Deal wil de provincie Overijssel bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis over groene daken en kan zij partners zoals gemeenten, woningcorporaties en bedrijventerreinen beter helpen bij de toepassing ervan. Green Deal Groene Daken kwartiermakers gemeente Enschede en Waterschap Vechtstromen zijn blij met de bekrachtiging van het partnerschap van hun provincie. Zij werken in Green Deal verband samen al bijna vier jaar aan betere condities voor klimaatbestendig en natuur inclusief bouwen, zoals groene leges en een duurzame rioolheffing.

Bezoek voor meer informatie: www.greendealgroenedaken.nl