InfraTech 2019 is Future Proof

Artikel delen

InfraTech is hét kennisplatform waar de opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort. Deze vakbeurs vindt weer plaats in Rotterdam Ahoy, van 15 t/m 18 januari 2019. Met circa 650 exposanten, seminars, workshops en belangwekkende sprekers draagt de beurs zijn steentje bij aan het Future Proof maken en houden van de Nederlandse infrasector.

Samen met gastheren Rijkswaterstaat en de Gemeente Rotterdam en de strategische partners als Bouwend Nederland, CROW en De Bouwcampus, vormt InfraTech bij uitstek een locatie om kennis op te doen en te delen. De beursvloer is onderverdeeld in vier thema’s: Infra, Water & Riolering, Openbare Ruimte & Mobiliteit en Infra & Innovatie. InfraTech 2019 staat in het teken van actuele trends, die een belangrijke factor vormen binnen de infrasector: Duurzame Leefomgeving, Digitale Infra, Slimme Logistiek en Ketensamenwerking.
Om samenwerking te bevorderen en kennisdeling te stimuleren worden er tijdens InfraTech 2019 tal van themapleinen met eigen programma’s ingericht, waarvan een aantal hierna worden beschreven. Onderdelen die u niet wilt missen tijdens een bezoek aan InfraTech.

Rijkswaterstaat Paviljoen

Gastheer Rijkswaterstaat pakt dit jaar groots en gastvrij uit: niet alleen biedt het paviljoen met RWS Zakelijk, Rijkswaterstaat Circulair, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Rijkswaterstaat Smart Mobility ruimte aan de vier beursthema’s, spoorbeheerder ProRail is dit jaar speciale gast. “Rijkswaterstaat en ProRail komen elkaar steeds vaker tegen”, vertelt Heidi Bouhuijzen van Rijkswaterstaat. “Dan is het goed om aan de markt te laten zien dat er overeenkomsten zijn. Samen ontwikkelen we op dit moment een interessant programma over verschillende projecten, maar bijvoorbeeld ook over de welbekende gezamenlijke Marktvisie.”

Gemeente Plein

Op het Gemeente Plein presenteren Nederlandse gemeenten, evenals de Vereniging Stadswerk Nederland, zich met uitdagende projecten en bijzondere oplossingen. Zo organiseert stadswerk-directeur Maarten Loeffen op donderdag 17 januari ‘Future Green City College Tour’ op het Gemeente Plein. Deze speciale College Tour is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Rotterdam. Het thema van deze aflevering is: ‘Leisure in de stad’. “We willen een antwoord op de vraag wat de toenemende druk van festivals op parken betekent voor de inrichting van de stad. Dat past prachtig binnen het thema van InfraTech 2019: Future Proof. We gaan kijken welke maatregelen er in Rotterdam nodig zijn om de stad toekomstbestendig te houden.”
Met de College Tour hoopt Loeffen aansluiting te vinden bij een jongere generatie stadsplanners. “We staan met onze vereniging al langer op het Gemeente Plein tijdens InfraTech. Dit jaar nemen we ongeveer 100 studenten mee. Als we die enthousiast weten te krijgen over de uitdagingen van de toekomst zijn we daadwerkelijk future proof”
Rondom GWW is verantwoordelijk voor het Rondom GWW Plein. Rondom GWW is een organisatie van verschillende MKB bedrijven uit de Regio Rotterdam. Samen met de gemeente Rotterdam geeft zij concreet invulling aan een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Nieuwe pleinen: Smart Mobility en Tunnels

De tijd dat infrastructuur alleen maar ging over asfalt en beton is voorgoed voorbij. InfraTech 2019 laat zien dat de infrasector in rap tempo verandert in een hightech-branche. Bewijs hiervan is te vinden op twee nieuwe pleinen op de beursvloer: het Smart Mobility Plein en het Tunnel Plein. Op beide pleinen presenteren ict-dienstverleners, ingenieursbureaus, technologiebedrijven en traditionele bouwers zich gezamenlijk. Ze laten zien welke oplossingen er zijn om de toenemende drukte te bestrijden, assets met elkaar te laten communiceren, de veiligheid te vergroten en zelfs CO2-uitstoot tegen te gaan.
Overige pleinen zijn Provincie Boulevard, het VMS (Vereniging Modern Straatwerk) Plein, GeoBusiness NL Plein, het Ingenieurs Plein en het Start-up Plein.

Kennisprogramma

Tijdens alle beursdagen wordt er een afwisselend programma aangeboden dat is gericht op het delen van kennis. Op website van InfraTech is actuele kennisprogramma te vinden.


InfraTech Innovatieprijs 2019

“Hoe gaan we onze infrastructuur de komende jaren bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen? Denk hierbij aan de renovatie en vervanging van onze bruggen of het bestendig maken van de infrastructuur tegen extreme regenval en hitte”, zegt Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland en juryvoorzitter van de InfraTech Innovatieprijs 2019. “We zijn op zoek naar bestaande producten die worden vernieuwd, nieuwe productieprocessen of vernieuwende samenwerkingsverbanden tussen ketenpartners.”

Worden het de IFD-bruggen in Noord-Holland of het samenwerkingsverband rondom de Nijkerkerbrug? Satellietmetingen wellicht? Of asfaltschade opsporen met artificial intelligence? De C2C rotonde of een circulaire snelweg? De Waste Shark misschien, die afval op oppervlaktewater opruimt? Op woensdag 16 januari reikt de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, deze prijs uit in het speciale RWS-theater. Dan wordt ook de Cobouw-publieksprijs uitgereikt. Het publiek kan vanaf 10 december via de website van Cobouw, stemmen op de verschillende innovaties om daarmee de winnaar van deze publiekprijs te bepalen.

Er zijn prijzen te winnen in drie categorieën:

  • Product innovatie. Onder deze categorie vallen inzendingen waarbij een bestaand product wordt vernieuwd of een nieuw product is ontwikkeld.
  • Proces innovatie. Hieronder vallen inzendingen waarbij een nieuw productieproces is ontwikkeld. Dit is verwezenlijkt door het vernieuwend combineren of opeen laten volgen van activiteiten om bestaande of nieuwe producten en/of diensten te realiseren.
  • Vernieuwende samenwerking. Onder deze categorie vallen inzendingen waarbij partners zowel vanuit de bouwsector als vanuit andere sectoren op een vernieuwende wijze hebben samengewerkt bij het realiseren van een project/opgave.

 

 


Trends vanuit de infrawereld

Het kennisprogramma van InfraTech is toegespitst op actuele trends binnen de infrastructuur. Tijdens InfraTech 2019 vindt u in onder andere het kennisprogramma de trends Duurzame Leefomgeving, Slimme logistiek, Digitale infra en Ketensamenwerking terug.

Slimme logistiek

Auto’s worden steeds slimmer. Onze wegen steeds voller. Dat vraagt om slimme infrastructuur. Communicerende en autonoom opererende verkeerslichten misschien wel. Maar hoe zit het met de veiligheid? Niet alleen de veiligheid van mens en omgeving, maar ook de veiligheid van al die data? Is de sector wel echt future proof?

Digitale infra

Infrastructuur in de toekomst is minder asfalt en beton en meer nullen en enen. Big data vragen om groots denken. Innovaties zijn steeds vaker digitaal. We leren van startups die ons nieuwe technologieën brengen. Hoe zorgen we dat die startups uitgroeien tot scale-ups? Zodat de digitale wereld de fysieke wereld future proof maakt.

Duurzame leefomgeving

Mobiliteit groeit niet alleen, het moet ook duurzaam zijn. En toekomstbestendig. En circulair. Dat betekent dat we over onze landsgrenzen heen moeten kijken. Want het klimaat trekt zich van grenzen niets aan. Infra raakt steeds vaker aan andere maatschappelijke opgaven. Dat vraagt om future proof.

Ketensamenwerking

Infra van de toekomst vraagt om andere manieren van samenwerken. Van andere manieren van contracteren. Voldoet de manier waar opdrachtgevers aanbesteden straks nog wel? Kan de sector uit de voeten met bestaande wet- en regelgeving? Kopen opdrachtgevers wel slim in en managen ze hun assets op de juiste manier? Zijn de samenwerkingsverbanden future proof?

 


Beursinformatie

InfraTech 2019
Rotterdam Ahoy
Dinsdag 15 januari 2019 10:00 – 18:00 uur
Woensdag 16 januari 2019 10:00 – 21:00 uur
Donderdag 17 januari 2019 10:00 – 18:00 uur
Vrijdag 18 januari 2019 10:00 – 16:00 uur

Bezoek aan InfraTech is gratis als men zich vooraf registreert via www.infratech.nl.