Profijtelijk voor opdrachtnemer én -gever

Artikel delen

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft de Handreiking Tenderkostenvergoeding aan de Tweede Kamer aangeboden. Aan de totstandkoming heeft de tandem MKB Infra en Cumela Nederland een flinke bijdrage mogen leveren. Zelfs de vergoedingentabel uit de MKB Infra-publicatie Contract op Maat is integraal overgenomen.

Tenderkostenvergoeding is in veel gevallen niet meer dan billijk, want inschrijven op een werk vergt in de regel steeds meer tijd, geld en energie. Het onderwerp is dan ook thema in één van de paragrafen van de MKB Infra-publicatie Contract op Maat: voorstellen voor een betere mkb infra-aanbestedingspraktijk. Deze publicatie zag in 2015 het licht. De brancheorganisatie heeft daarin onder meer een tabel opgenomen met gestaffelde, percentuele onkostenvergoedingen voor Emvi-, UAVgc/DC- en BVP-aanbestedingen (zie tabel). Deze tabel is voor toepassing bij grondverzet en cultuurtechniek door CUMELA Nederland onderschreven.

Beter Aanbesteden

Beide brancheorganisaties, MKB Infra en Cumela, besloten gezamenlijk op te trekken in het traject Beter Aanbesteden, waarvoor in 2016 minister Henk Kamp het startschot gaf. Het traject is een vervolg op de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012, waaruit bleek dat de problemen rond aanbestedingen niet zitten in de wet zelf, maar in de toepassing van de aanbestedingsregels schuilen. En dat los je op door er met elkaar over te praten, was de gedachte. In zogeheten Regioteams gingen daarop overheidsopdrachtgevers, inkoopadviseurs en ondernemers in gesprek over hoe ze gezamenlijk de aanbestedingspraktijk zouden kunnen verbeteren. Tenderkostenvergoeding was een prominent agendapunt dat opgepakt is door Regioteam Noord-West, waarin de tandem MKB Infra en Cumela Nederland vertegenwoordigd werd door mr. Meriam de Koning. In dit team is de brancheoverstijgende Handreiking Tenderkosten Vergoeding uitgewerkt, die onlangs door staatssecretaris Mona Keijzer is aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. De tabel uit de MKB Infra-publicatie Contract op Maat is hierin één op één overgenomen als praktijkvoorbeeld voor de Infra in de meest ruime zin van het woord.

Solide grondslag

De aanbieding van de Handreiking bevestigt het belang van de toepassing van tenderkostenvergoedingen, waarvoor de grondslag in de Aanbestedingswet 2012 is geformuleerd. De verwachting is dan ook dat de Handreiking door opdrachtgevers breed zal worden opgepakt en een solide basis is voor verdere professionalisering van de aanbestedingspraktijk, ook in geval van afgebroken aanbestedingen.

Mkb-belang gehoord

MKB Infra- voorzitter/directeur Philip van Nieuwenhuizen is trots op de inspanningen en de inbreng van zijn organisatie: “Eens te meer blijkt dat we echt iets teweeg kunnen brengen. Het bewijst dat ook in deze tijd een krachtige vertegenwoordiging van het mkb-belang in overleggremia over regelgeving loont. Een beter argument voor het lidmaatschap van onze brancheorganisatie is nauwelijks denkbaar.” Hij heeft er alle vertrouwen in dat de Handreiking Tenderkostenvergoeding in de praktijk breed wordt opgepakt, mede doordat opdrachtgevers zelf hebben bijgedragen aan de samenstelling van de adviezen. “En onze leden zullen de opdrachtgevers eraan helpen herinneren.”
Eric van Doorn, van het sectiebestuur Grondverzet en Cultuurtechniek van Cumela Nederland, is het daarmee eens: “De Handreiking geeft concrete handvatten voor de vergoeding van tenderkosten. Daar gaan aanbesteders en ondernemers voordeel van hebben. Het is een mooie handreiking.”

Tabel Tenderkostenvergoeding

Grootte-klasse (in euro’s) Tabel A in % Tabel B in % Tabel C in %
van 0 tot 200.000 1,5 2 nvt
van 200.000 tot 500.000 1 1,6 nvt
van 500.000 tot 1.000.000 0,6 1,2 nvt
van 1.000.000 tot 2.000.000 0,4 0,8 1,5
van 2.000.000 tot 5.000.000 0,3 0,6 1,2
boven 5.000.000 0,3 0,6 0,9
Geen vergoeding voor aanbestedingen conform de Standaard RAW op basis van de laagste prijs

Tabel A = Emvi aanbestedingen
Tabel B = UAV-GC en DC aanbestedingen
Tabel C = BVP aanbestedingen (boven de 1.000.000)

Philip van Nieuwenhuizen: “Eens te meer blijkt dat we iets teweeg kunnen brengen wat loont. Een beter argument voor het MKB Infralidmaatschap is nauwelijks denkbaar”


MKB INFRA AanbestedingsAward

Elke twee jaar wordt de MKB Infra AanbestedingsAward uitgereikt aan de meest mkb-vriendelijke opdrachtgever. Dat is in lijn met de Handreiking Tenderkostenvergoeding, eveneens een initiatief dat beoogt de aanbestedingspraktijk te verbeteren. Goed en mkb-bewust aanbesteden verdient immers waardering en ook navolging. Niet voor niets is de prijs in de Actieagenda Beter Aanbesteden als positief voorbeeld voor andere branches genoemd. In 2019 is het weer zover!

Op 17 januari 2019 zal de onderscheiding, alweer voor de vierde keer, aan de meest mkb-bewuste opdrachtgever worden toegekend. Alle vanuit mkb-ondernemers zelf voorgedragen kandidaten doorlopen momenteel een zorgvuldig proces van beoordeling. De vakbekwame jury is niet alleen content met het aantal aanmeldingen voor deze prestigieuze prijs, maar ook met de kwaliteit van de inzendingen. Hieruit wordt een drietal genomineerden gekozen. De uiteindelijke winnaar ontvangt de award tijdens een speciale themabijeenkomst op de Infratech in Rotterdam. Het thema van de bijeenkomst is dit keer ‘Toekomstbestendig contract op maat!; hoe mkb-vriendelijk zijn we inmiddels?’.
De jury van de MKB Infra AanbestedingsAward bestaat uit:

  • drs. Maarten Loeffen, directeur Stadswerk;
  • mr. Meriam de Koning, juridisch adviseur bouw- en aanbestedingsrecht;
  • dr. ir. Iman Koster, directeur CROW;
  • ing. Frank van den Hoogen, sr. Adviseur Kosten en Contracten projectbureau Stadsingenieurs, gemeente Nijmegen, 1e winnaar Award (2013);
  • René Fronik, ondernemer en vicevoorzitter MKB INFRA, tevens juryvoorzitter.