Waterbergings- en infiltratiesysteem als hemelwaterriool

Artikel delen

Lapinus, onderdeel van ROCKWOOL, past in opdracht van gemeente Maasgouw (Limburg) voor het eerst het Rockflow waterbergings- en infiltratiesysteem toe onder woonstraten als regenwaterriool. Eerder liet de gemeente het Rockflow buffersysteem met succes aanleggen onder speeltuinen en parkeerplaatsen.

Het toegepaste regenwaterriool heeft een totale lengte van bijna 3 kilometer. In uitgegraven sleuven wordt een Rockflow-strook van 1 meter hoog bij 1,20 tot 1,50 meter breed aangebracht. Het totale volume van alle straten bedraagt circa 2.500 kuub. Op de Rockflow-pakketten komt achtereenvolgens 50 tot 70 centimeter ophoogzand, een fundering van 30 cm menggranulaat, 5 centimeter straatzand en tenslotte een verharding van betonsteen. Het hemelwater van de daken aan de voorzijde en straten worden via regenpijpen, afvoerkolken en ondergrondse leidingen in de steenwolpakketten gevoerd. De pakketten vullen zich van onder naar boven.

De steenwol-elementen, met een opnamecapaciteit van 95%, slaan het water op en geven het binnen 24 uur gedoseerd aan de bodem af. Rockflow zorgt daarmee dat hemelwater niet meer in het vuilwaterriool terecht komt en voorkomt daarmee wateroverlast bij extreme regenval. Bovendien presteren zuiveringsinstallaties beter als het aangevoerde afvalwater minder verdund is door regenwater. En infiltratie verbetert de waterbalans en gaat zo verdroging tegen.
Gemeente Maasgouw kiest met dit systeem voor een effectiever, waterbuffer- en infiltratiesysteem dan grind- of lavakoffers en krattensystemen. Het innovatieve systeem slaat namelijk twee keer zoveel op dan lava en/of grind. Daarbij is het sneller en voordeliger, want de bodem kan worden meegerekend in de infiltratie.

“Steenwol heeft een dermate hoge dichtheid – poriegrootte onder de 40 µm – dat zandkorrels het systeem niet binnen kunnen dringen”, licht Lowie Eijkelhardt, projectleider civieltechniek van Gemeente Maasgouw toe. “De hoge opnamecapaciteit van Rockflow zorgt er ook voor dat er minder materiaal nodig is om het beoogde buffervolume te bereiken. Vergeleken met lavakoffers scheelt dat meer dan een factor 2. Daardoor hoeft er bij Rockflow minder dan de helft van de grond uitgegraven te worden.”

Lapinus
www.lapinus.com
Standnr. 428