Innovatieve straatkolken vinden weg in dagelijkse praktijk

Artikel delen

Zowel op de InfraTech als op de Infra Relatiedagen bleek er veel belangstelling van bezoekers te zijn voor de innovatieve oplossingen in straatkolken die de TBS-SVA Groep onder de aandacht bracht. “Het is mooi om te zien dat onze nieuwe producten zo goed aansluiten op de wensen uit de markt. We luisteren dag in dag uit naar gebruikers en zijn als marktleider in afwateringsoplossingen doorlopend bezig met product- en procesverbetering. Als je wilt bijdragen om de sector naar een next level te tillen, is een eerste vereiste dat men de voordelen van de innovaties herkent en die nieuwe producten of verwerkingsmethoden gaat toepassen. De vele gesprekken, vragen en reacties op en na de beurzen bewijzen dat we als TBS-SVA op de goede weg zijn,” constateert commercieel directeur Willy Bruckers.

cycloon kolk

Innovatieve Cycloon Kolk zorgt voor extra vuilopvang.

Neem de Cycloon Kolk, een kolk waarmee in vergelijking met gangbare kolken met vuilopvangvoorziening een extra hoeveelheid vuil kan worden opvangen. Willy Bruckers: “We praten allemaal over infiltratie van regenwater in de ondergrond als antwoord op zowel verdroging van die ondergrond als het langer vasthouden van regenwater zodat de afwatering het aankan en gebieden niet om de haverklap blank komen te staan. Maar het moet dan wel schoon water zijn dat je in de ondergrond brengt. Geen zand en slib zodat infiltratievoorzieningen dichtslibben en zeker geen polycyclische aromaten (PAK’s), polychloorbifenylen (PCB’s), zware metalen, microplastics en chemische mineralen die de ondergrond vervuilen. Laat dat vervuilde water niet klakkeloos direct in infiltratiesystemen lopen. Dat worden dan de saneringsplekken van de toekomst! Gelukkig wordt jaarlijks zo’n 14 miljoen kilo zwaar verontreinigd slib opgevangen in reguliere kolken. Koppel bij infiltratievoorzieningen er standaard enkele kolken aan en je zorgt preventief voor vuilopvang, een doelmatige werking en een langere levensduur van dergelijke systemen.”

Aangenaam verrast

Werkingsprincipe Cycloon Kolk.

Werkingsprincipe Cycloon Kolk.

De commercieel directeur is heel blij dat deze problematiek leeft onder opdrachtgevers en aannemers die dergelijke infiltratiesystemen toepassen. “Velen waren dan ook aangenaam verrast dat we als TBS-SVA een zeer aantrekkelijke oplossing hebben ontwikkeld. De Cycloon Kolk is met name interessant op plekken met een hoge verkeersbelasting of bij bedrijfsterreinen, want daarvan weet je dat er behoorlijk wat schadelijke stoffen bij het regenwater komen. Maar ook op andere infiltratieplekken bewijst deze innovatie zijn waarde. De kolk biedt namelijk het hoogste percentage aan zuivering van alle oplossingen die thans op de markt beschikbaar zijn. De animo voor deze toepassing is groot.”

Putdeksels zonder trillingen

Speciaal rubber

Speciaal rubber voorkomt trilling en geluid bij putdeksels.

Willy Bruckers vervolgt: “Veel belangstelling is er eveneens voor de Q-Line PRO kolken, de absolute top uit ons assortiment. Eén van de bijzondere kenmerken is dat het gietijzeren rooster wordt opgesloten in PUR (rubber). Dit zeer slijtvaste materiaal laat het rooster niet meer bewegen waardoor geluidsoverlast vermeden wordt. Je wilt voorkomen dat de putdeksels door verkeersbewegingen gaan ‘klapperen’. Dat kan uitstekend met deze polyurethaan rubber opsluiting. Bovendien wordt slijtage bijna uitgesloten omdat PUR een zeer hoge slijtweerstand heeft. Deze innovatie levert een positieve bijdrage aan de levensduur van de kolken en zorgt voor een duurzamer product.”

Laagste MKI-score

Over duurzaamheid gesproken: de MKI-waarde van de kolken van TBS-SVA is verder omlaag gebracht door het zand, dat in kolken in Nederland wordt opgevangen, te reinigen en te hergebruiken bij de betonproductie van de kolken. “Er is in onafhankelijk onderzoek door SGS INTRON Certificatie aangetoond dat wij de kolken met de laagste MKI-score produceren. Nu gemeenten duurzaamheid steeds meer omarmen, wordt die ambitie makkelijker ingevuld met onze kolken. Bovendien kies je dan tevens voor kwaliteit en andere voordelen. Bij menige aanbesteding wordt thans verder gekeken dan alleen de laagste prijs.”

Veilige verwerking

bezoekers op een beurs

Belangstelling van bezoekers vakbeurzen voor de innovaties van TBS-SVA.

Last but not least wijst Bruckers op de groeiende belangstelling voor veiligheid. “We kregen in het verleden vragen over de verwerking van onze putten en hebben twee typen gecertificeerde hulpgereedschappen ontwikkeld. Een budgettair aantrekkelijke ‘kolkentiller’ waarbij je door de uitlaat heen de tilaangrijping hebt en waarmee je veilig kunt tillen. Voordeel: het is een universele oplossing die voor 99% van de kolken geschikt is. Daarnaast hebben wij samen met een ingenieursbureau een luxere versie ontwikkeld met een klem die aan de binnenkant van de put aangrijpt. Voordeel is dat je zo makkelijk tussen gestelde banden kunt stellen, zonder dat je iets aantikt. De klem is verstelbaar en daardoor is dit type gereedschap eveneens geschikt voor verschillende kolken. Er is dus geschikt hijsgereedschap voor kolken beschikbaar. Goed dat ook daarover veel vragen worden gesteld op beurzen en in andere contacten met onze adviseurs. Want je moet er niet aan denken dat je zo’n kolk van gemiddeld 190 kilo eventjes aan een ketting hangt met mensen die er onder staan te werken.”

Zien doet geloven

Of de innovatie nu bijdraagt aan de makkelijkere en veiligere verwerking of aan een betere afwatering, TBS-SVA wil de sector op een hoger niveau brengen. “Dat kan alleen als toepassers geloven in onze innovaties. En zien doet geloven.” Heeft u de beurzen gemist? Bekijk dan de informatie (met filmpje over de Cycloon Kolk) op de website WWW.TBS-SVA.NL