Voorkom het dichtslippen van infiltratiesystemen

Artikel delen

Jaarlijks wordt er voor tientallen miljoenen kilo’s aan vuil opgevangen in straatkolken. Dit vuil bestaat uit zand, slib, polycyclische aromaten (PAK’s), polychloorbifenylen (PCB’s) zware metalen, microplastics, chemische mineralen. Zonder een adequate filter zorgt dit voor het dichtslibben van infiltratiesystemen. Om dit te voorkomen komt de TBS-SVA groep met de Cycloon Filterput.

Filterput

De Cycloon filterput is een compacte put van 45x45x110cm die je achter traditionele kolken plaatst om het afvoerend hemelwater extra te zuiveren. Het is mogelijk om drie traditionele kolken al uitgerust met groffilter aan te sluiten op de filterput, het water gaat via via een van de drie aansluitingen in de kolk en gaat als een cycloon door het fijnmazige filter (280Mµ). het schoon water drukt zich door de middelpuntvliedende kracht door het filter heen naar de schoonwaterafvoer die dan weer aangesloten kan worden op eender welke infiltratie voorziening. Deze infiltratie voorziening krijgt dan schoon water aangevoerd en gaat niet meer dicht slippen. Het vuil wordt afgevoerd met een klein gedeelte van het water naar de vuilwaterafvoer.

De cycloon filterput wordt standaard geleverd  met een zeef van 280 µm, een kleinere zeefopening is mogelijk aanvraag. De maximale capaciteit van het cycloonfilter is ± 47m³/uur. Om dit alles te verwerken heeft het een afvoer nodig naar RW / VW. Is een open semi bovengronds transparant systeem, je kunt direct zien of de filter verstopt is. Als deze verstopt is gaat er geen vervuild water naar infiltratievoorziening. De cycloon filterput kan voorzien worden van extra een ontluchtingsaansluiting voor de infiltratie voorziening.

TBS-SVA groep
www.tbs-sva.nl/
Stand 509