Klimaatadaptatie in het openbaar groen

Artikel delen

Openbaar groen wordt in steden en dorpen steeds vaker ingezet tegen hittestress, maar ook om tijdens stortbuien overtollig water beter af te kunnen voeren. Bomen, struiken en planten vervangen daarbij beton en asfalt. Om ervoor te zorgen dat het groen het hele jaar door goed kan groeien, is Citykross ontwikkeld. Een klimaatadaptief concept voor waterinfiltratie en -buffering door afkoppeling van hemelwater op het groen. Binnen dit concept speelt de Citykross infiltratie kolk van TBS-SVA een essentiële rol.

Ondegrondse infra “Het is voor bomen vaak erg lastig om in een binnenstedelijk gebied goed te groeien. De betonverharding in de ondergrond maakt het lastig om te wortelen en de waterinfiltratie is beperkt. Bij toepassing van een Citykross groeiplaats wordt die laag verwijderd en vervangen door verschillende lagen gesteente, een speciaal voedingssubstraat en Urban Active kool. Dat biedt voldoende ruimte voor de wortels, lucht en water en kan daarnaast als waterbuffering fungeren”, zegt Willy Bruckers, Commercieel Directeur van TBS-SVA. Speciaal voor het door BVB Landscaping ontwikkelde concept heeft TBS-SVA een nieuwe infiltratie kolk ontworpen, die volgens Bruckers veel meer is dan ‘zomaar een kolk’.

Optimale watervoorziening

De Citykross infiltratie kolk is zo ontworpen dat het hemelwater zo hoog mogelijk in het substraatpakket wordt gebracht. “Het water wordt op 25 centimeter onder het maaiveld ingebracht. Daarmee kunnen bomen en planten in de groeiplaats makkelijk voldoende water krijgen en is de watervoorziening optimaal. En als bij langdurige of hevige regenval het pakket verzadigd is, zakt het water in het drainagezand, waarna het via een drainagesysteem weer terugkomt in de kolk”, zegt Bruckers.

Eventueel overtollig water in de kolk wordt afgevoerd via een overstortvoorziening. “Zo voeren we het regenwater vertraagd af, waardoor we de riolering ontlasten en wateroverlast kunnen beperken of zelfs voorkomen.” Aan het Citykross concept participeert naast TBS-SVA en BVB Landscaping ook GreentoColour van Griffioen uit Wassenaar. “Zij verzorgen onkruidarme vasteplantenvakken in het openbaar groen. Zo kunnen we samen het concept als geheel inrichten en uitvoeren.”

Concept infiltratie kolk

Dubbele zuivering

Infiltratie kolkDe door TBS-SVA ontwikkelde infiltratie kolk bevat ook een zeef. Bruckers: “We willen het water zo schoon mogelijk in het pakket brengen. Daarmee houden we de werking ervan zo effectief mogelijk en voorkomen we vervuiling van de verschillende lagen.” De kolk zelf kan gewoon met een reguliere zuigwagen gereinigd worden.

Daarnaast wordt het water in het substraatpakket ook biologisch gezuiverd door de Urban Active kool. “Die zorgt ervoor dat vervuiling in het water zoals bijvoorbeeld oliesporen, worden afgebroken. Een belangrijk bijkomend voordeel, want niet alleen het water in de buffer is schoner, ook het overtollige water dat terugkomt in de kolk is gezuiverd. Het maakt het concept bijzonder duurzaam.”

Zuurstofregulatie

Infiltratie kolkBehalve voor de waterhuishouding, speelt de Citykross infiltratie kolk ook een belangrijke rol in de aan- en afvoer van zuurstof. “Wortels van bomen, struiken en planten hebben niet alleen water nodig, maar ook zuurstof. Via de infiltratiebuis wordt het pakket belucht op de momenten dat het niet regent. En als het regent en het hemelwater wordt afgegeven, kan de overtollige lucht via de kolk worden afgevoerd.”

Een eigenschap die ervoor zorgt dat het concept op verschillende manieren toegepast kan worden. Bijvoorbeeld op zichtbare plaatsen, zoals wadi-achtige terreinen, maar ook ondergronds biedt het een vruchtbare groeiplaats. Zo kunnen bomen zonder zorgen in het straatbeeld geplant worden zonder dat je het risico loopt dat de tegels of klinkers omhoog komen omdat de boom aan de oppervlakte ruimte zoekt voor zijn wortel. Die ruimte is er volop in het pakket onder de boom.”

Voor alle klimaatuitdagingen

Bruckers benadrukt dat de infiltratie kolk niet alleen in tijden van hevige regenval uitkomst biedt. “Ook tijdens langdurige droogte is onze kolk een waardevol onderdeel van het concept. Hoewel het substraatpakket hemelwater buffert, kan het waterniveau dermate afnemen dat het toevoegen van water noodzakelijk is. Dat kan eenvoudig via onze kolk. Het biedt dus echt een oplossing voor de klimaatuitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.”

Tevens is het een concept waarmee de leefbaarheid in dorpen en steden sterk verbeterd kan worden. “Meer groen in de straten en minder overlast van overtollig water en hittestress. En dat mede dankzij onze innovatieve infiltratie kolk”, zo besluit Bruckers.

TBS-SVA Groep
www.tbs-sva.nl