Grote stap naar circulaire energiekabel

Artikel delen

Enexis heeft de P-Laser middenspanningskabels van Prysmian gestandaardiseerd voor haar netwerk. Enexis Netbeheer B.V. en Prysmian Netherlands B.V. hebben een meerjarige overeenkomst gesloten voor de levering van de innovatieve kabels. Het P-Laser isolatiemateriaal is duurzamer dan XLPE, presteert op bepaalde aspecten technisch beter en is volledig compatibel met de bestaande kabels in haar netwerk. Beiden streven voortdurend naar verdere verduurzaming van het elektriciteitsnet. Hun samenwerking is een grote stap naar een circulaire energiekabel.

P-Laser is met zijn superieure prestaties en beperkte milieueffecten één van de meest geavanceerde netwerkoplossingen van Prysmian. Foto Prysmian Netherlands B.V.

De P-Laser kabels van Prysmian zijn in 2005 geïntroduceerd. Sinds 2012 maakt P-Laser onderdeel uit van de (inter-)nationale standaard CENELEC HD620. Deze kabel past bij Prysmians missie om kabels duurzamer en meer circulair te maken. In Nederland koos Alliander al eerder voor toepassing van P-Laser middenspanningskabels in haar netwerk.

Milieuvoordelen

P-Laser kabels zijn voorzien van een polypropyleen (PP) isolatie. Hierin verschillen ze van de traditionele XLPE-kabels met een isolatie van vernet polyetheen (PE). De thermoplastische aard van PP levert meerdere voordelen op ten opzichte van XLPE. “De productie is veel schoner doordat wij een chemische bewerking, het zogenaamde vernettingsproces, kunnen overslaan”, zegt Sander Lauwers, Key Account Manager Utilities bij Prysmian. “Dit levert 10 procent CO2-reductie per kilometer kabel op.”
Een ander milieuvoordeel is dat P-Laser isolatie zelf 100 procent recyclebaar is. De toepassing van P-laser in kabels maakt kabels, afhankelijk van de opbouw, ook volledig recyclebaar. XLPE is daarentegen nauwelijks recyclebaar. “Verder zijn de kabels per mm isolatie elektrisch sterker, zodat we ze dunner kunnen maken en grondstoffen besparen.”

Technische prestaties

Ook qua technische prestaties wint P-Laser van XLPE. P-Laser kabels zijn namelijk zwaarder te belasten door hun hogere temperatuurbestendigheid: 110 ºC in plaats van 90 ºC (continu) en 130 ºC versus 105 ºC (piek). Door dit ruim 20 procent grotere bereik hebben P-laser kabels meer capaciteit en is er minder risico op overbelasting. Daarnaast is polypropyleen ongevoelig voor zogenoemde waterbomen (aantasting en degradatie van het isolatiemateriaal bij contact met water) in tegenstelling tot XLPE-kabels. Beide voordelen maken P-Laser effectiever en betrouwbaarder dan XLPE.

Enexis Netbeheer

Enexis Netbeheer zal P-Laser als standaard in haar middenspanningsnet toepassen naast XLPE kabels (dual sourcing). Technisch vergelijkingsonderzoek wijst uit dat P-Laser kabels zonder problemen hiervoor compatibel zijn. Dit onderzoek werd door Enexis Netbeheer uitgevoerd in samenwerking met het onafhankelijke ENGIE-Laborelec en Prysmian. De uitkomst was, samen met de technische prestaties en recyclebaarheid van P-Laser, bepalend voor de keuze van Enexis Netbeheer.

Ook voor hoogspanning

Prysmian werkt continu aan de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige kabeloplossingen om energie en data veilig, betrouwbaar en duurzaam te transporteren. P-Laser wordt al toegepast voor energiedistributienetten en industriële toepassingen. Wereldwijd heeft Prysmian hiervoor al bijna 50.000 kilometer P-Laser middenspanningskabel geleverd.
Volgens Lauwers zullen hoogspanningsnetten (50.000 Volt en hoger) spoedig volgen want “Prysmian Delft heeft in 2018 de volledige typekeuring afgerond om P-Laser in hoogspanningskabels toe te passen”. Prysmian schat de totale CO2-reductie dankzij P-Laser technologie in 2020 al op meer dan 1.100 ton.