Distributie elektrische onkruidbestrijder Rootwave

Artikel delen

In februari dit jaar is Ramm gestart met de distributie van de elektrische onkruidbestrijder van Rootwave. Onlangs heeft Ramm de machine voor het eerst in de praktijk laten zien.

De Rootwave onkruidbestrijdingsmachine bestrijdt onkruid tot in de wortel door een elektrische spanning van maximaal 5.000 volt door de plant te laten stromen. Deze met internationale prijzen bekroonde methode is ontwikkeld door Ubiqutek om een oplossing te bieden voor het bestrijden van wortelonkruiden en houtachtigen. De zeer selectieve werkwijze maakt de Rootwave uitermate geschikt voor het bestrijden van onkruiden zonder andere planten in de omgeving te beschadigen. Ook is het niet langer nodig wortels uit te graven, door te snijden of te behandelen met chemicaliën.

Ramm heeft zich samen met Oeliatec gespecialiseerd op de Nederlandse onkruidbestrijdingsmarkt. Naast bestrijding van onkruid met kokend water op (half)verharding zocht Ramm naar een methode om onkruiden selectief te bestrijden tot in de wortel en zonder schade aan de directe omgeving van de plant. Met Rootwave kan Ramm nu een techniek aanbieden die beter aansluit bij de bestrijding van invasieve exoten, wortelonkruiden en onkruiden in kwetsbare omgevingen zoals sportvelden, golfbanen en dijklichamen.

Met de toegenomen vraag naar bestrijding van invasieve exoten als Japanse Duizendknoop maar ook de aankomende greendeal voor sportvelden heeft Ramm hoge verwachtingen van de machines van Rootwave.

www.ramm.nl