Aan de slag met klimaatmanagement

Artikel delen

Het Klimaatakkoord vanuit Den Haag komt er echt aan, gericht op klimaatmitigerende maatregelen. Nadere invulling ervan zal u niet ontgaan zijn; de discussie speelt volop in de politieke arena. Welke kant u persoonlijk ook kiest van de uitgezette lijn, de klimaatverandering begeeft zich geenszins aan de zijlijn. Extreme piekbuien komen vaker voor, er is sprake van langdurige droogte, het nationaal Hitteplan is van kracht geweest, de grondwaterstanden dalen, de bodem daalt mee en de waterkeringen ook. Moeten we herhalen welke gevolgen dat in 2018 heeft gehad?

Werk van civiele aannemer Schapers & Zn in Raamsdonksveer, voorbereid door Akertech Adviseurs B.V.

Aanvraag voor klimaatprojectsubsidie, door Akertech Adviseurs.

Aanvraag voor klimaatprojectsubsidie, door Akertech Adviseurs.

Wij staan aan de vooravond van enorme uitdagingen en die liggen met name in het bebouwde gebied. Echter, hier is iedere meter bestemd, in gebruik genomen en veilig gesteld. Het is ons thuis. Maar, het moet anders, energiezuiniger, duurzamer, groener, blauwer. En dus is Akertech Adviseurs B.V. intensief betrokken bij reconstructieprojecten met een klimaatadaptief karakter. Er wordt informatie opgehaald over de beleving en het gebruik van onze woonomgeving, waterbewustzijn wordt bij burgers gebracht en er wordt klimaatsubsidie aangevraagd. Ook wordt er meegedacht in hittestress maatregelen en geadviseerd over oplossingen om verdroging tegen te gaan. Denk verder aan informatie over duurzame bouwmaterialen, onderzoeken van waterkwaliteitsaspecten, dimensioneren watersystemen en het ontwerpen ondergrondse en bovengrondse waterbergingen.

Klimaatbeleid komt er, zowel nationaal als wel lokaal. Maar we moeten onze strategie aanpassen. Er is op de lauweren gerust; de strategie ‘werk-met-werk maken’ werkt verlammend, als een vertragingstactiek. De uitdagingen van nu worden vooruit geschoven en drukken straks als erfenis op de volgende generaties. U kunt een mening hebben over hamburger etende jongeren die ‘protesteren vóór het klimaat’. Maar er gebeurt iets. Laten wij ook aan de slag gaan!

Akertech Adviseurs B.V., www.akertech.nl