Belang van groene omgeving in zorg

Artikel delen

Recente innovaties en daaraan gekoppeld onderzoek in de zorg lijken het belang van een natuurlijke omgeving voor het herstel van patiënten aan te tonen. Ook kosten-batenanalyses geven een positief beeld.

Een zorgomgeving die bijdraagt aan het welbevinden van patiënten staat de laatste decennia sterker in de belangstelling. Uit onderzoek is gebleken dat groen en natuur, zowel binnen als buiten de zorginstelling, een positieve rol kunnen spelen in uiteenlopende zaken als de regulering van temperatuur en klimaat, luchtkwaliteit en de beleving van stress, angst en pijn bij patiënten.

Bij nieuwbouwprojecten in de zorgsector wordt daarom in toenemende mate gekozen voor zogenaamde ‘healing environments’. Hierin spelen groen en natuur een grote rol. In enkele factsheets en artikelen presenteren onderzoekers van de VU Amsterdam, Wageningen University & Research en Groene Gezonde Ziekenhuizen hun bevindingen aan de hand van concrete omgevingsinterventies die de laatste jaren werden geïntroduceerd. Een belangrijke zorgpartij die innovaties doorvoerde is Tergooi, met ziekenhuizen in Hilversum, Blaricum en Weesp.