Engels raaigras bestand tegen hitte en droogte

Artikel delen

Er werd altijd gezegd dat Engels raaigras niet geschikt zou zijn voor warme zomers. Daarom was voor velen het herstellend vermogen van Engels raaigras na de extreme zomer van 2018 een ‘eyeopener’. Op veel plekken kwam Engels raaigras als eerste terug. Het nadeel van normaal Engels raaigras is de polvormendheid. Het resultaat: een dorre vlakte met her en der een polletje groen gras en de mat groeit niet lekker dicht.

Binnen de Engels raaigrassen is de diversiteit enorm. De oude generatie Engels raaigrassen scoort ten opzichte van de nieuwe generatie vaak beduidend slechter in droogte- en hittetolerantie. Onderzoek in Italië en Frankrijk laat zien dat uitlopervormend Engels raaigras (het befaamde RPR- gras) beduidend beter is in droogte en hitte én in herstel van droogte- en hitteschade (zie Figuur 1).

Figuur 1.

Polvorming verleden tijd

De uitlopervormendheid van RPR zorgt er tevens voor dat de hiervoor beschreven polvorming verleden tijd is. De plant is zelf in staat om vanuit de moederplant nieuwe uitlopers te vormen die kale plekken kunnen opvullen. De unieke mengsels met RPR herstellen dus niet alleen het snelst bij droogteschade, maar zorgen er ook voor dat er aanzienlijk minder schade optreedt.

Veldbeemden zijn wispelturig

Ook binnen de veldbeemden is de variatie in droogte en hittetolerantie enorm. Als ze het niet redden, komt dat vaak door een funeste onderliggende ziekte. Rassen die hoog scoren op de Nederlandse Grasgids lijsten kunnen in warme en droge gebieden zoals in Zuid-Europa genadeloos door de mand vallen. Rassen die in Zuid- en Oost-Europa uitmuntend scoren, hebben niet per definitie een hoge score op de Nederlandse lijsten. Gelukkig zijn er rassen die in beide zones goed zijn (zie Figuur 2).

Figuur 2.

Park en gazon beter af met Bar Power RPR
Voor de hoogste betredingstolerantie en een zeer goede droogte- en hitteresistentie wordt Bar Power RPR gebruikt. Dit mengsel bestaat uit RPR én de meest droogtetolerante veldbeemden. Bar Power RPR is zeer betredingstolerant en ijzersterk in herstel én ijzersterk in droogte en hitte.

RPR – Zelfherstellend Engels Raaigras

Engels raaigras met horizontale uitlopers dat ijzersterk en zelfherstellend is, dat is RPR. De horizontale uitlopers worden ook wel determinate stolons genoemd. Dit mengsel is het eerste Engels raaigras met dit bijzondere eigenschap. RPR is geschikt voor de meest extreme betreding en behoudt dan toch zijn sterkte en goede looks.

Barenbrug, www.barenbrug.nl/rpr