Groenbranche investeert in emissievrij werken

Artikel delen

Net als de bouw- en infrasector werkt ook de groenbranche versneld aan emissiereductie en op termijn naar zero emissie. Hiervoor werkt Koninklijke VHG, samen met onder andere MKB Infra, Cumela en Bouwend Nederland, in het netwerk De Groene Koers. De deelnemers aan dit netwerk versterken elkaar door kennis uit te wisselen en projecten op te zetten.

Tekst: Annemieke Bos i.o.v. Koninklijke VHG

Emissievrij werken

Medewerkers en klanten waarderen het gebruik van elektrisch gereedschap en materieel omdat het minder geluid en stank met zich meebrengt. Foto: Herman Vaessen.

Tal van bedrijven in de groensector hebben al stappen gezet om emissievrij te werken. Ze doen dit omdat ze als groenprofessionals begaan zijn met de natuur en het milieu en hun voetafdruk zo klein mogelijk willen maken. Ook past de transitie in hun streven om innovatief te zijn. De opbrengst blijkt niet alleen in geld en in CO2-reductie uit te drukken: zowel medewerkers als klanten waarderen het gebruik van elektrisch gereedschap en materieel omdat het minder geluid en stank met zich meebrengt. De bewuste keuze voor emissievrij werken trekt opdrachtgevers vaak over de streep.

Opdrachten

Ralf Vaessen, directeur van Herman Vaessen Tuin Boom Groen is blij met de investeringen die hij tot nu toe deed om emissievrij te werken: “Het levert zeker opdrachten op. Ik benoem in mijn plan van aanpak hoe wij te werk gaan met ons elektrische materieel en gereedschap, met voorbeelden van eerdere projecten. Dat werkt.”

Vaessen heeft zijn bedrijfspand volgelegd met zonnepanelen die onder andere voeding geven aan het elektrische wagenpark. De onderhoudsteams werken inmiddels 100% emissieloos dankzij de inzet van accugereedschap. Voor het onderhoud aan bomen beschikt het bedrijf over een hybride hoogwerker. Sinds dit voorjaar wordt voor onkruidbestrijding op verharding een volledig elektrische quad ingezet. Ook wordt gebruik gemaakt van een elektrische veegwagen en mulchmaaier.

Ingebouwde accu's in aanhangwagen

De onderhoudsteams van Herman Vaessen gaan op pad met een aanhangwagen waarin alle ingebouwde accu’s worden opgeladen via zonne-energie. Foto: Herman Vaessen.

Fossielvrij rijden

Ook Snoek Puur Groen heeft fors geïnvesteerd. Als eerste hoveniersbedrijf in Nederland stapte deze groenvoorziener in Grou vijf jaar geleden over op fossielvrije diesel, waarmee een flinke CO2-reductie wordt gerealiseerd. Al eerder werden handgereedschappen en robotmaaiers aangeschaft die worden aangedreven door accu’s. Op dit moment gebruiken de teams vrijwel geen handgereedschap meer op fossiele brandstof. “Daar waar het kan, zijn we overgestapt”, vertelt directeur Douwe Snoek. “Zo hebben we tegenwoordig ook elektrische kraantjes.”

Laadinfrastructuur

De overstap naar materieel en gereedschap dat minder tot geen emissie uitstoot is niet altijd makkelijk, zo ervaren de ondernemers. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat al dat accugereedschap tijdig weer is opgeladen? Vaessen ontwikkelde daarvoor een innovatieve oplossing: aanhangwagens voorzien van oplaadpunten waarmee met één stekker alle ingebouwde accu’s opgeladen worden via de zelf opgewekte zonne-energie. Deze aanhangwagen – en inmiddels ook meerdere elektrische bussen – zijn tevens uitgerust met een Zeliox-accu. Daarmee kunnen de hele dag door de kleine machines op het werk opgeladen worden.

Snoek heeft behoefte aan meer stroomaansluitingen voor het laden, maar loopt tegen de grenzen van zijn aansluiting aan. “Ik wil zelf energie opwekken, wellicht dat we deel gaan nemen aan een energiecoöperatie. Dan maak je gezamenlijk gebruik van zonnevelden en heb je geen problemen met de saldering.”

Emissievrij vervoer/materieel

Snoek Puur Groen investeerde fors in emissievrij vervoer, handgereedschap en materieel zoals elektrische kraantjes. Foto: Snoek Puur Groen.

Toekomst

Beide ondernemers beseffen dat deze transitie noodzakelijk en onomkeerbaar is en hopen andere bedrijven te inspireren. “Deze ontwikkeling is niet te stoppen”, stelt Vaessen. “Je moet erin mee. Het beste advies dat ik kan geven is om gewoon te beginnen en dan stap voor stap uit te breiden. Liefst vervang ik dit jaar nog mijn gasgestookte ketel voor een elektrische. En wie weet wordt waterstof op termijn ook een optie.”

Volgens Snoek is het zaak om het hele vraagstuk breder te bekijken. “We hebben de totale energiebehoefte eigenlijk niet goed in kaart in Nederland. Er wordt bijvoorbeeld niet gekeken naar seizoensbehoeften en naar mogelijkheden om energie op te slaan als er overschotten zijn. Ook zetten we nog op oude manieren grondstoffen in om accu’s te bouwen. Dat geld kunnen we beter in innovatie steken.”