Benut de groene baten van uw bomen

Artikel delen

Bomen zijn waardevol en onmisbaar.  Ze zijn bepalend voor ons straatbeeld en zijn belangrijk voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast vervullen bomen een belangrijke rol bij de gevolgen die ontstaan door klimaatveranderingen, zoals wateroverlast en hittestress. Voor boombeheerders is het vaak moeilijk in te schatten wat de exacte waarde is van individuele bomen of het gehele bomenbestand. Door gebruik te maken van het softwareprogramma  i-Tree is dat verleden tijd en is voor elke boom te bepalen wat de baten zijn, nu en in de toekomst.

De baten van behoud. Door het verplanten behoudt deze Iep zijn waarde.

Door de resultaten uit i-Tree kunt heeft u een exact beeld van de groene baten van uw bomen. Met deze gegevens kunt u uw de boomverzorging en –onderhoud en daarmee uw beheer optimaliseren. Ook kan worden berekend wat de impact is van het wegvallen van bomen door bepaalde boomziekten en -aantastingen.

Bomen staan vaak onder druk tijdens bouwprojecten. Met i-Tree kunt u passende antwoorden geven op vragen die bij veel bouwprojecten naar voren komen zoals:

  • Moeten de bomen wordt verplant naar een plaats waar ze beter tot hun recht komen?
  • Moeten we hiervoor in de plaats nieuwe bomen planten en welke zijn het meest geschikt?
  • Laten we de huidige bomen staan en gaan we voor groeiplaatsverbetering?