Apeldoorn: ‘Materialen selecteren op lange levensduur’

Artikel delen

Op de stevige zandgrond van Apeldoorn gaan wegen heel lang mee. De keuze voor robuust materiaal draagt bij aan die lange levensduur. De (wijk)beheerders kijken ook al vanaf de ontwerpfase mee om in de beheerfase problemen bij het onderhoud te voorkomen.

Tekst: Henk Wind

In project De Parken worden de markeringsstrepen voor drempels meegelegd in het straatverband.

Waar veel wegen in Nederland regelmatig moeten worden vervangen vanwege verzakkingen, bepaalt in de gemeente Apeldoorn vooral de technische levensduur van het bestratingsmateriaal hoe lang een straat mee kan. De zandgrond is van zichzelf weinig gevoelig voor zettingen. En dus ligt de keuze voor robuust materiaal voor de hand. Ook in het eigen detailhandboek kiest Apeldoorn voor robuuste oplossingen en kwaliteit.

“Mede vanuit het oogpunt van duurzaamheid geven we aan de voorkant liever iets meer uit voor een goede kwaliteit gebakken materiaal dan voor een betonstraatsteen. Een gebakken steen gaat twee tot tweeënhalf keer langer mee. En ook bij eventueel herstraten kan de steen vaker worden hergebruikt”, vertelt adviseur/opdrachtgever Beheer Wegen & Kunstwerken John Assink van de gemeente Apeldoorn.

Aandacht voor onderhoud

Al in de ontwerpfase worden plannen en bestekken voorgelegd aan een breed samengestelde commissie ter beoordeling op de verschillende aspecten van de openbare ruimte. Dit geldt zowel voor plannen van het eigen ingenieursbureau van de gemeente Apeldoorn als van aannemers en projectontwikkelaars. Naast de adviseur wegen kijkt in die commissie ook de wijkbeheerder al mee. Hierdoor kan de kwaliteit ook in de exploitatiefase worden gewaarborgd en zijn toekomstige problemen met onderhoud te voorkomen. Net voor de oplevering inspecteert de wijkbeheerder samen met de directievoerder of projectleider het werk. “De wijkbeheerder kijkt daar toch net even anders naar dan de directievoerder”, zegt Assink.

De gemeente Apeldoorn kiest er vanuit deze aanpak bewust voor dat bedrijven voor het straatwerk een SEB-erkenning hebben. “Dat kan de aannemer zelf zijn of zijn onderaannemer die het werk uitvoert. Als we het bedrijf niet kennen, vragen we het certificaat ook daadwerkelijk op.”

Raamcontract onderhoud

Op dit moment is de gemeente Apeldoorn bezig met een nieuw raamcontract voor klein elementenonderhoud. Dit werk wordt voor vier jaar onderhands aanbesteed. “We benaderen daarvoor specifiek SEB-gecertificeerde bedrijven uit Gelderland en Overijssel”, geeft Assink aan.

De gemeente Apeldoorn kiest er in bestaande woonstraten overigens steeds vaker voor om asfalt aan het einde van de technische levensduur te vervangen door elementenverharding. Dat maakt vaak onderdeel  uit van een totale herinrichting, waarbij ook gekeken wordt of er ruimte is voor meer bomen en groen. Als de straat dan toch open ligt wordt indien mogelijk hemelwater afgekoppeld door bijvoorbeeld een permeo-riolering aan te leggen. “In dat geval is de grond geroerd en kiezen we wel voor een goede fundering in de vorm van een menggranulaat van 25 cm.”