Regenwaterschutting daagt uit

Artikel delen

Wie er wat langer naar kijkt, krijgt steeds meer ideeën: de Rainblock® van Water2Keep. Deze modulaire elementen kunnen per stuk 165 liter water bergen en zijn schakelbaar en stapelbaar. Ze kunnen bijvoorbeeld als waterbergende erfafscheiding worden gebruikt, in plaats van een houten schutting. Wie de elementen niet mooi vindt, kan er bijvoorbeeld een wapeningsnet met Hedra voorzetten, of de elementen combineren met houten schuttingdelen. Koppeling aan ondergrondse opslag of het toilet zijn ook opties.

 

Waterbergen wordt leuk met de kunststof Rainblock®. Dit element heeft een inhoud van 165 liter, weegt 16 kilo en heeft een afmeting van 90 x 90 x 25 cm (L x B x D). De elementen kunnen in verschillende kleuren worden geproduceerd. Door meerdere blokken aan elkaar te koppelen kan iedere gewenste capaciteit worden opgebouwd. “Een regenwaterschutting van vier elementen in twee lagen, biedt een opslagruimte van 660 liter. Dat staat gelijk aan ruim acht regentonnen van 80 liter. Daarmee kun je lange tijd de tuinplanten water geven of je auto en ramen wassen. Doordat er geen kalk in regenwater zit, krijg je ook geen kalkstrepen. Of je koppelt het systeem aan het toilet, om met regenwater het toilet door te spoelen”, zegt Jan Broos, directeur Van Water2Keep. Hij is al 20 jaar actief met waterbeheer in landelijke en stedelijke omgeving, onder meer ook vanuit Kennis- en adviesbureau Broos Water.

Combinatie met wapeningsnet en Hedra.

Niet meer vrijblijvend

Het bufferen van regenwater wordt steeds meer noodzaak, in plaats van een leuke frivoliteit. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben de gezamenlijke ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig is ingericht. Daarvoor is besloten dat klimaatbestendig inrichten uiterlijk in 2020 onderdeel is van het beleid en handelen van overheden. Klimaatbestendig wil onder meer zeggen dat er wordt geanticipeerd op zowel het voorkomen van wateroverlast bij hevige regen, als watertekort bij langdurige droogte. Door het creëren van mogelijkheden tot waterbuffering kunnen zowel wateroverlast als watertekorten worden aangepakt.
Overigens is er ook een zorgplicht voor hemelwater opgenomen in de Waterwet. Daarin staat (vrij vertaald) dat burger en bedrijven primair zelf verantwoordelijk zijn voor het afvoeren hemelwater dat op hun terrein komt. Het hemelwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of wordt in de bodem geïnfiltreerd. Ook hergebruik van hemelwater behoort tot de mogelijkheden.
De gemeente hoeft trouwens het hemelwater afkomstig van particulier terrein niet af te voeren. Alleen als het niet redelijk is om dat van particulieren te verlangen, is de gemeente daartoe wel verplicht. Denk aan de situatie dat er geen oppervlaktewater in de buurt is waarop geloosd kan worden of infiltratie niet mogelijk is door een te hoge grondwaterstand.
“Het aanpakken van de waterproblematiek is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven, overheden en instellingen. Binnen de mogelijkheden zal iedereen zijn of haar steentje bij moeten dragen en samen bereik je meer”, zegt Jan Broos.

Hoe werkt Rainblock?

Met de meegeleverde bevestigingsmaterialen zijn de elementen eenvoudig te monteren. Eén element wordt gekoppeld aan de hemelwaterafvoer. Het water wordt via onderlinge waterverbindingen verdeeld over de elementen. Dat gaat door het boren van een gat in één van de voorgevormde sparingen. Vervolgens wordt er in het gat een rubberen afdichtingstop en pvc buis geplaatst. Deze buis wordt in de afdichtingstop van een onderliggend of naastliggend element geschoven. Ook kan aan de onderzijde van een element een kraantje worden bevestigd, voor het aftappen van water.
De elementen zijn aan de achterzijde voorzien van twee verticale uitsparingen, die plaats bieden aan houten palen. Door uitsparingen in de elementen, die als een conus door het hele elementen lopen, zijn de elementen vanaf de voorzijde vast te schroeven aan de palen. “De kleine en grote uitsparingen in het element zijn feitelijk conussen die de achter- en voorwand verbinden en stijfheid geven aan dat element”, merkt Broos op.
Zonder hulpconstructie kan men elementen twee hoog opstapelen. Een maximale hoogte van drie of vier elementen is mogelijk, maar dan is een stalen hulpconstructie noodzakelijk. “De meest voor de hand liggende toepassing is dan ook die van een schutting tussen twee percelen. Denk bijvoorbeeld aan al die twee meter lange schuttingen die vaak tussen twee woningen staan, om privacy te geven op het terras. Daar kun je dus ook een regenwaterschutting van maken”, zegt Jan Broos. “Of je plaatst de elementen tegen een blinde muur. Je kunt er ook een wapeningsnet tegenaan plaatsen met bijvoorbeeld Hedra, of je combineert de elementen met houten schuttingdelen. Inmiddels zijn er ook plannen om de elementen te combineren met verticale begroening in plantenbakken. Alles is mogelijk!”

Overige eigenschappen

De elementen zijn tevens te koppelen aan ondergrondse infiltratiekratten van 200 tot 1.200 liter, die Water2keep ook levert. Ook levert het bedrijf koppelbare ondergrondse regenwatertanks voor wateropslag. Een andere oplossing is koppeling aan een toilet voor het doorspoelen. De Rainblock® is verder duurzaam geproduceerd van gerecycled PE en heeft een A-label van NL Greenlabel. De elementen dragen daardoor bij aan een circulaire economie.
En de kosten? “Daar hoef je het ook niet voor te laten. Acht regentonnen en een schutting kosten meer dan een regenwaterschutting. Ideaal dus voor particulieren, maar bijvoorbeeld ook voor woningcorporaties, die hun woningbezit klimaatadaptief willen maken.”

Tekst: ing. Frank de Groot