Branchevereniging VHG ondertekent Green Deal Duurzame Zorg

Artikel delen

Branchevereniging VHG heeft zich verbonden aan de Green Deal ‘Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst’. Hiermee verbindt de brancheorganisatie zich aan de ambities om CO2-emissie in deze sector terug te dringen, circulair werken te bevorderen, medicijnresten in water terug te dringen en een gezonde leef- en verblijfsomgeving te creëren in en buiten zorginstellingen.

VHG-directeur Egbert Roozen tijdens ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg.

VHG wil haar bijdrage aan deze Green Deal leveren met de inzet van de VHG-concepten De Levende Tuin en Het Levende Gebouw. In beide concepten is een onderdeel over de zorg opgenomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zorgcentra waar ouderen wonen en om ziekenhuizen. Met de inspiratie uit De Levende Tuin en Het Levende Gebouw wil VHG bijdragen aan een gezonde en plezierige zorgomgeving, waar het prettig is om te wonen en prettig is om in te werken.

“We kunnen (zorg)instellingen inspireren en ondersteunen met onze groene kennis. We zien bijvoorbeeld dat steeds meer ziekenhuizen groen toepassen in om op hun gebouwen. De Isala Kliniek in Zwolle en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zijn daar mooie voorbeelden van. Ook zorgcentra, waar ouderen wonen, doen steeds meer met groen. Er worden pluktuinen aangelegd, die ouderen uitnodigen om naar buiten te gaan. Daarnaast ken ik een mooi voorbeeld van een generatietuin, waarin ouderen en kinderen samen aan de slag gaan met het kweken van groenten en bloemen. Vergeet ook het effect van groen niet op de mensen die in de zorg werken. Een groene werkomgeving is vaak ook een argument om bij die zorginstelling te gaan werken. Met de partners binnen deze greendeal gaan we aan de slag met het verder uitwerken en toepassen van de groene baten in de zorg”, aldus VHG-directeur Egbert Roozen.

Over de Green Deal

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, voedsel en grondstoffen. Om verduurzaming in de zorg te versnellen, nam het milieuplatform zorgsector (MPZ) in 2015 het initiatief voor de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’. Deze deal heeft heel veel in beweging gebracht. Op 10 oktober 2018 startte de tweede Green Deal: ‘Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst’. 132 partijen sloten meteen aan, het ministerie van VWS ondersteunt deze deal.