Tien extra proeven onder accreditatie

Artikel delen

Op 11 december 2019 heeft het ingenieursbureau van Roelofs een uitgebreid accreditatiecertificaat ontvangen van de Raad voor Accreditatie. Naast de onderzoeken naar milieu hygiënische kwaliteit van asfalt, mag het bedrijf nu ook kwaliteitscontroles op asfalt, fundering en zand onder accreditatie uitvoeren. Met deze uitbreiding van de scope naar maar liefst dertien proeven onder accreditatie brengt Roelofs de uitvoering van kwaliteitscontroles in de wegenbouw naar een hoger niveau.

Het wegenbouwkundig laboratorium van Roelofs in Den Ham.

Familiebedrijf Roelofs beschikt al geruime tijd over een eigen onafhankelijk wegenbouwkundig laboratorium in Den Ham. Sinds 2014 mogen hier een drietal proeven onder accreditatie worden uitgevoerd. Om de hoge kwaliteit verder door te zetten, was er de ambitie om deze scope uit te breiden met tien proeven.

Nadat Roelofs in november door de Raad van Accreditatie geauditeerd is op deze proefuitvoeringen, is 11 december het positieve besluit genomen dat het bedrijf nu dertien proefuitvoeringen onder accreditatie uit mag voeren. Naast de onderzoeken naar milieu hygiënische kwaliteit van asfalt, mag Roelofs nu ook kwaliteitscontroles op asfalt, fundering en zand uitvoeren onder accreditatie conform de NEN-EN-ISO/IEC 17025 (zie www.rva.nl accreditatienummer L589 voor meer informatie). Hiermee behoort Roelofs tot een select gezelschap van nog geen tien bedrijven in Nederland dat hiervoor geaccrediteerd is in de infrasector.

Innoveren met laboratorium

De uitbreiding van de accreditatie van het laboratorium is een volgende stap in de visie van Roelofs om zich verder te ontwikkelen als kennispartner. Met de zeven expertises waarin Roelofs actief is om ‘meer waarde aan ruimte’ te creëren wordt voortdurend product- en proces innovatie nagestreefd. Voor het thema verhardingen is een eigen geaccrediteerd laboratorium hierin onmisbaar. Dit laboratorium wordt niet alleen veelvuldig ingezet voor de eigen organisatie, ook overheden, private partijen en collega-aannemers maken gebruik van de verschillende diensten. Verder speelt het wegenbouwkundig laboratorium een belangrijke rol in onderzoek naar nieuwe toepassingen, productiemethoden en asfaltmengsels.