Proef met datagedreven kolken

Artikel delen

Een datagedreven kolk die zelf de vullingsgraad aangeeft zodat hij tijdig geleegd kan worden. Het havengebied van Rotterdam krijgt er zestien als proef. Aannemingsmaatschappij Van Gelder, leverancier WAVIN en het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) werkten samen om de pilot van de grond te krijgen. Onlangs ondertekenden de drie daartoe een pilot-overeenkomst.

bus voor container

De kolken worden van sensoren voorzien, zodat op afstand inzichtelijk is wat de vullingsgraad van de kolk is en of er eventueel een verstopping is ontstaan. In totaal reinigt Van Gelder jaarlijks 13.000 kolken binnen het prestatiecontract met Havenbedrijf Rotterdam.
“Mocht de datagedreven kolk een succes blijken, dan bespaart dat veel tijd, geld en uitstoot”, aldus projectleider Kevin Oosterlaken van Van Gelder. “We gaan voor een innovatieve en efficiëntere manier van onderhoud. We reinigen de kolken momenteel periodiek, op een vooraf vastgesteld moment. Maar in sommige gevallen hadden de onderhoudsacties best nog even uitgesteld kunnen worden. Door deze innovatieve manier van werken kunnen we toe naar toestandsafhankelijk onderhoud, waardoor we veel gerichter kunnen werken. Door het toepassen van sensoren en het verzamelen van data kunnen we voorspellen wat het beste moment is om onderhoud uit te voeren. Predictive Maintenance noemen we dat.”

Toekomst

Wavin installeert nu in zestien kolken sensoren. Die geven aan of de kolk (bijna) vol zit met een substantie water, zand of blubber. De proef gaat twaalf maanden duren en moet uitsluitsel geven over de operationele, economische en technische haalbaarheid ervan. Van Gelder heeft hoge verwachtingen van de pilot. Bedrijfsdirecteur Leendert Ripping: “Data is de toekomst, dat weten we allemaal. Met deze datagestuurde kolken kunnen we beter onderhoud uitvoeren. Daarnaast is het eenvoudiger om risico’s in kaart te brengen.”
Infrabouwer Van Gelder is een langdurige samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam aangegaan om de innovatiekracht te versterken. De datagedreven kolk is daar een voorbeeld van. Van Gelder zorgt de komende vier jaar (met de optie tot vier jaar verlengen) voor het onderhoud in de openbare ruimten van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Van Gelder is binnen het havengebied verantwoordelijk voor het zogenoemde ‘onderhoudscontract grijs’ én voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting.