Infiltratie schiet doel voorbij zonder vuilopvang via kolken

Artikel delen

Een straatkolk is belangrijker dan men denkt. Niet alleen onmisbaar voor de regenwaterafvoer, ook essentieel voor vuilopvang. Zand, slib, polycyclische aromaten (PAK’s), polychloorbifenylen (PCB’s) zware metalen, microplastics, chemische mineralen, jaarlijks wordt zo’n 14 miljoen kilo zwaar verontreinigd slib opgevangen in reguliere kolken. “Dan is het toch raar dat we die vervuiling direct in infiltratiesystemen laten lopen? Die zullen al snel gaan dichtslibben en erger: ze vormen de saneringsplekken van de toekomst. Koppel er standaard enkele kolken aan en je zorgt preventief voor vuilopvang, een doelmatige werking en een langere levensduur van dergelijke infiltratiesystemen.”

Vuil opvang door kolken

Commercieel directeur Willy Bruckers van de TBS-SVA Groep BV, dé adviseur voor afwateringsvraagstukken, onderschrijft de inzet van infiltratiesystemen in de openbare ruimte ten volle. “De klimaatverandering noopt ons daartoe. Maar enthousiast zulke voorzieningen aanbrengen en niet goed nadenken over de impact van het vuil in het regenwater dat je in de ondergrond brengt, dat is vragen om problemen.. Nu al blijken 7 op de 10 infiltratiesystemen na een paar jaar veel minder te werken. En 1 op de 5 wadi’s blijkt zelfs behoorlijk vervuild. Er is een eenvoudige oplossing: laat het regenwater via kolken lopen, dan kan het met een extra aansluiting toch naar het bufferpakket worden geleid, terwijl het grootste deel van het vuil wordt opgevangen.”

Er liggen in Nederland pakweg 7 miljoen kolken. Een reguliere kolk vangt gemiddeld zo’n 8 kg vuil per jaar op. Gespecialiseerde bedrijven zuigen dat vuil netjes op en kunnen inmiddels 75% recyclen tot secundaire grondstoffen; de overige 25% ofwel 2 kg vuil per kolk, waarin de meeste kwalijke stoffen zitten, wordt vernietigd. Vandaar dat cijfer van 14 miljoen zwaar verontreinigd slib. Willy Bruckers: “Ga je die kolken uitrusten met extra (filter)voorzieningen voor slibopvang dan kun je de vuilopvang minimaal verdubbelen.”

Innovatie: Cycloon Kolk

Filtersysteem in kolken“En het kan nog beter: op InfraTech 2023, van 17-20 januari 2023 in Ahoy Rotterdam, introduceren wij een nieuwe kolk, de Cycloon Kolk, waarmee we een extra hoeveelheid vuil kunnen opvangen. Dat is van groot belang voor de hoeveelheid vuil die je anders via de regenwaterafvoer naar de waterzuivering brengt. Of in geval van stortbuien via overstorten op open water gaat lozen. We hebben in de aanloop van de introductie een filmpje gemaakt waarop het principe van deze innovatie wordt uitgelegd.” De Cycloon Kolk is bijvoorbeeld zeker interessant op plekken met een hoge verkeersbelasting of bij bedrijfsterreinen, want daarvan weet je dat er behoorlijk wat schadelijke stoffen bij het regenwater komen. “Regenwater op straat is echt niet zo schoon,” stelt Bruckers. “In landen als Duitsland en Oostenrijk moet men bij meer dan 500 verkeersbewegingen per dag al aan vuilopvang via kolken doen als men regenwater in de ondergrond wil gaan bufferen.”

Putkolk met filterOf het nu waterpasserende bestratingen, groene bestratingen, filterdoek of systemen met kratjes of ander bufferende voorzieningen zijn, je moet volgens Bruckers nadenken over de werking van dergelijke systemen op de langere termijn. “Uiteraard met adequaat beheer en onderhoud, maar ook met preventieve maatregelen zoals vuilopvang via kolken. Dat verlengt de levensduur. Bovendien voorkom je dat de ondergrond schade wordt toegebracht doordat deze wordt vervuild met chemische stoffen en microplastics. Een pionier en koploper in infiltratievoorzieningen als Aquaflow heeft niet voor niets inmiddels kolken aan hun oplossingen toegevoegd. Die stap onderschrijft het belang van kolken voor infiltratiesystemen, naast het belang voor een goede regenwaterafvoer, want laten wij dat niet vergeten. TBS-SVA heeft een uitgebreid assortiment kolken voor elke toepassing.”

Behulpzamer dan u denkt

Eerlijk is eerlijk, je kunt met een kolk niet alle verontreiniging uit het hemelwaterafvoer halen. Willy Bruckers: “Er spoelen met het water sommige chemische vloeistoffen mee. Met bijvoorbeeld actieve kool kun je het water ook zuiveren voordat het in de ondergrond komt. Er is veel mogelijk met een kolk en andere waterafvoersystemen. Voor ons is de kern dat de ontwerpende en civiele mensen bij gemeenten geen infiltratievoorzieningen toepassen die hun doel voorbij schieten omdat ze snel dichtslibben of verontreinigd raken. Ons advies daarbij is: een kolk is behulpzamer dan u denkt. En slib en vuil zijn in een kolk makkelijker te bereiken dan verspreid in een ondergronds infiltratiesysteem…”

Kolk in bestrating

Slib uit kolken wordt grondstof voor kolken

TBS-SVA gebruikt het opgevangen en gerecyclede slib uit kolken in Nederland voor de eigen productie. Zo wordt inmiddels standaard 20% gerecycled materiaal in het beton toegevoegd. Bruckers: “Voorts plaatsen wij op verzoek van gemeenten gratis containers waarin aannemers bij een herinrichting oude afwateringsmaterialen kwijt kunnen. Wij zorgen voor verwerking, zuivering en hergebruik van de grondstoffen. Mede door al deze maatregelen hebben onze kolken de laagste MKI-score van alle vergelijkbare afwateringsproducten. Daarmee helpen wij gemeenten bij het verwezenlijken van hun duurzaamheidsambitie. En dus ook bij hun infiltratieopgaven.”

TBS-SVA Groep
www.tbs-sva.nl/