Meer bouwen door minder open water

Artikel delen

Door aanhoudende ruimtebehoefte voor woningbouw, wegen, natuur en klimaatadaptatie, is ruimte schaars en kostbaar geworden. In veel regio’s is het dringen om ruimte. Waarom wordt daar nog open water aangelegd? Voor de watertoets of klimaatdoelen? Waterberging kan al 20 jaar onder de weg, maar ondervindt daarbij nog regelmatig procedurele weerstand. Aan de markt de taak om opdrachtgevers en waterschappen, voldoende garanties te geven dat de waterbergende weg betrouwbaar is en blijft.

Ondergrondse bergingen worden intelligent met Flowfacts

Betrouwbare waterberging met WT kolk

Aquaflow heeft daarvoor de WT-kolk (Water Treatment) ontwikkeld. “De WT-kolk heeft de betrouwbaarheid van de waterbergende weg op een hoog peil gebracht”, aldus Ad de Groot van Aquaflow bv. “Deze kolk brengt hemelwater direct naar een bezinkunit in de wegfundering. Het type verharding is dan niet relevant. Technologische ontwikkelingen wel, die maken het mogelijk en betaalbaar om het functioneren van waterbergingen continue te volgen. Dit FlowfactsTM registreert data in de berging, die ook uitgelezen zouden kunnen worden door het waterschap. Dan ontstaat direct vertrouwen voor alle partijen om open water in te ruilen voor het Aquaflow systeem.”

Intelligente waterberging

Dit slimme en praktisch meetinstrument is plaatsbaar in een put, met een eigen stroomvoorziening en zender. Zowel historische als actuele meetgegevens zijn realtime te zien op een bijgeleverd online platform. De portal kan ook met hoofdpostapplicaties communiceren. Het lijkt de sleutel naar meer ruimte in de stad. Door waterbergingen intelligent te maken, kunnen veel meer sloten worden uitgevoerd als waterbergende weg en ontstaat ruimte voor woningbouw.

Aquaflow
www.aquaflow.nl