OBN en VMS werken samen

Artikel delen

De Ondernemersvereniging Bestratingen Nederland (OBN) en Vereniging Modern Straatwerk (VMS) gaan zich gezamenlijk inzetten voor een gezonde bestratingsbranche. Beide verenigingen hebben een brede achterban maar opereerden nog steeds separaat. Hier is vanaf 2020 verandering ingekomen, want de VMS en OBN zijn gaan samenwerken.

Johan de Krom namens OBN (links) en Leonard van der Velde namens VMS, tekenen de samenwerkingsovereenkomst.

De VMS bestaat 25 jaar en is opgericht vanuit een moderniseringsbehoefte. In deze periode zijn er veel innovaties in de branche toegepast die we nu allemaal vrij normaal vinden. De CROW-publicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen elementverharding’ voorziet hier ook in. De OBN bestaat 57 jaar en is ontstaan vanuit een ambachts- en kwaliteitsbehoefte.

Samenwerking

Wat streven de verenigingen na met deze samenwerking? Duidelijkere kwaliteitsrichtlijnen, een betere verbinding in de ketensamenwerking, een aantrekkelijke en innovatieve branche en een kwalitatief beter eindresultaat op straat.
De samenwerking wordt breed gedragen door de leden van beide verenigingen en is bezegeld met een samenwerkingsovereenkomst. Centraal in de samenwerking staat een krachtigere lobby als het gaat om milieu- en arbeidsomstandigheden, samenwerking en kennisuitwisseling op de volgende thema’s:

• Kennis en onderwijs
• Imagoverbetering
• Ketensamenwerking
• Innovatie en techniek
• Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)

Werkgroepen

Er worden in 2020 werkgroepen gevormd om deze thema’s verder uit te werken en hier doelstellingen aan te koppelen. Elke werkgroep bestaat uit VMS en OBN leden en er zullen meerdere overleggen per jaar plaatsvinden. Zo is men bij het thema KAM al gezamenlijk in gesprek met de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB) en het College van Deskundigen, dat de BRL beheert, over een duidelijke kwaliteitsrichtlijn voor de gehele branche. Het uiteindelijke doel is de branche weer gezond en aantrekkelijk maken voor de gehele keten.