Opleveringsrapport 2.0: digitale strategie voor verbeterd auditresultaat

Artikel delen

De opleveringsaudits van de SEB leveren vanaf nu rapporten op die direct inzicht en overzicht geven van het geleverde werk. Met nieuwe digitale hulpmiddelen bij de audit worden eventuele op- en aanmerkingen rechtstreeks aan de exacte locatie gekoppeld.

Collage opleveringsrapport

De SEB is overgeschakeld op het gebruik van het programma Snagstream als basis voor zijn opleveringsaudits. Tot nu toe werden opleveringsaudits met hetzelfde programma uitgevoerd als de jaarlijkse audits voor de certificering van SEB-leden. “Maar daar gaat het meer om algemene informatie over de geleverde kwaliteit. Bijvoorbeeld over hoe de klik in het werk over het geheel genomen is. Bij een opleveringsaudit wil je juist heel specifieke informatie over eventuele gebreken en ook precies weten op welke plek dat gebrek zich voordoet”, zegt auditor Henk Tuenter.

Pilots gedraaid

PilotTuenter heeft al ruime ervaring opgedaan met het nieuwe programma. Hij draaide onder meer de pilots voor de SEB, maar gebruikte het ook voor zijn eigen werkzaamheden als toezichthouder. “Het bevalt heel goed. Je kunt tekeningen invoeren en aangeven of het gaat om een eerste oplevering, tweede oplevering, overdracht naar beheer, et cetera. Als auditor kun je op je telefoon of iPad op elke locatie in het werk een ‘snag’ plaatsen. Die geeft ruimte om op die locatie opmerkingen te plaatsen, bijvoorbeeld over een verzakking of klik of knipwerk. Als je terug bent op kantoor, vul je nog wat opleverdata in, bewerk je de tekst nog wat en in een kwartier tijd ligt er een overzichtelijk rapport waar iedereen wat mee kan. Je kunt het zelfs meegeven aan de stratenmaker voor herstel”, aldus Tuenter. De stratenmaker hoeft daarvoor niets te installeren op een i-pad of telefoon. “Het rapport is gewoon op papier, als Word-document of bij voorkeur als pdf. Waarbij de locaties duidelijk herkenbaar zijn weergegeven, onder meer met foto’s.”

Screenshot uit snag

Screenshot uit snag

Opleveringsaudit is zinvol

Tuenter kan het laten uitvoeren van zo’n opleveringsaudit van harte aanbevelen. De SEB doet dat namelijk als onafhankelijke organisatie. “We werken dus niet alleen voor SEB-leden. Iedereen kan een opleveringsaudit aanvragen. Dat geldt voor aannemers maar ook voor opdrachtgevers. Bij de SEB wordt het werk onafhankelijk beoordeeld door een ervaren auditor. Veel opdrachtgevers kampen met verlies aan ervaring en deskundigheid waardoor ze zelf niet meer in staat zijn om het werk goed te beoordelen. Ook in EMVI-inschrijvingen worden wel opleveringsaudits beloofd om de kwaliteit van het werk aan te tonen”, zegt Tuenter.

“Daarnaast zien we in de praktijk vooral dat een opleveringsaudit wordt gevraagd als er verschil van mening is over de geleverde kwaliteit. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de overdracht van een werk naar afdeling beheer. Het komt voor dat die het werk niet over wil nemen omdat de kwaliteit onvoldoende zou zijn. Wij kunnen dat vaststellen aan de hand van objectieve criteria.”

Deelherstel

Het vragen van een opleveringsaudit geldt niet alleen voor nieuwe bestratingsprojecten, maar ook voor deelherstel, benadrukt Tuenter. Bij dat laatste is volgens hem grote winst te halen. “Vooral deelherstel na het leggen van kabels en leidingen verdient meer aandacht. Voor de kabelbedrijven is het leggen van de kabels zelf belangrijk. Het straatwerk doen ze er bij. Een gemeente als Deventer pakt het anders aan en laat de kabelbedrijven niet meer herstraten. Dat doet Roelofs samen met de Bolkesteijn Group nu als echte stratenmaker. Twee keer per jaar doen we daarvan een opleveringsaudit.”

“Beoordelen van zulk deelherstel gaat grotendeels op ervaring en visuele waarneming. Het gaat vooral om de aansluiting op het bestaande straatwerk. Je kunt het deelherstel heel strak uitvoeren, maar als het naastliggende straatwerk verzakt is gaat dat niet werken, terwijl het meestal ook niet de bedoeling is om de hele straat te herstraten. Juist daarvoor is kennis, deskundigheid en jarenlange ervaring dus een vereiste. Als je je werk laat beoordelen door een auditor van de SEB ben je daarvan verzekerd!”, benadrukt Tuenter.

Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf
www.seb.nl