Project in Beeld

Artikel delen

Rotterdam blij met premium ‘betonklinker’ in toolbox bestratingen

Het was even wennen voor de stedelijk ontwerpers in Rotterdam: waar voor de oudere stadswijken voorheen steevast voor straatbaksteen werd gekozen, mede op grond van het Handboek Openbare Ruimte Rotterdamse Stijl, daar kiezen zij vandaag de dag regelmatig voor MBI GeoRetron Prestige, een kleurechte betonstraatsteen met een zeer sfeervolle uitstraling. Voor Rotterdam is een speciale kleurstelling met rood, bruin en een zweem zwart ontwikkeld. “Deze ‘betonklinker’, zoals wij hem noemen, is een hoogwaardig product met kwaliteiten die van groot belang zijn voor druk bereden straten in 19e eeuwse wijken en voor plekken waar je water in de ondergrond wilt bergen,” stelt Rik de Nooijer, landschapsontwerper gemeente Rotterdam.

betonstraatsteen

Voor rust, eenheid en herkenbaarheid in de buitenruimte is zo’n 15 jaar geleden de Rotterdamse Stijl ontwikkeld. “We hadden in het verleden een groot aantal betratingsproducten waaruit werd gekozen. Dat leverde soms heel aparte aansluitingen op en bij reparaties moest worden gezocht naar exact dezelfde materialen. Op aandringen van de afdeling beheer en onderhoud is gekozen voor een beperkt aantal standaard duurzame producten in de rijweg: één type straatbaksteen, één type betonstraatsteen, naast asfalt. Door dit eenduidige materiaalgebruik kan het onderhoud efficiënter plaatsvinden. En we hebben nu een veel eenduidiger beeld in de openbare ruimte.”

Bestrating

Robuust en fraai

“We merkten echter dat in straten waar veel en/of zwaar verkeer rijdt, bij de straatbaksteen meer vervorming en breuk optreedt dan ons lief is,” aldus De Nooijer. “We rekenen met een herstratingstermijn van 30 jaar, maar soms moesten wij al na 10 à 15 jaar een straat opknappen, met een behoorlijk percentage inboet van materialen. Samen met beheer en onderhoud hebben wij als ontwerpers een uitvraag gedaan naar een betonstraatsteen die zou aansluiten op de straatbaksteen die wij standaard toepassen, maar robuustere eigenschappen zou hebben. Betonstraatstenen zijn sowieso maatvaster en met allerlei hulpstukken is de bestrating machinaal makkelijker aan te brengen. Bovendien willen wij met de klimaatverandering steeds meer straten waterpasserend maken. Bij de GeoRetron zit ook een type waterpasserende steen in het assortiment, waarmee we deze ambitie kunnen invullen.”

Bron: Google Streetview

Vertrouwen

De Rotterdamse ontwerpers moesten gevoelsmatig een horde nemen om in binnenstedelijk gebied straatbaksteen in te ruilen voor betonstraatsteen. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan. We hebben jaren geleden verschillende fabrikanten uitgedaagd. Toen MBI met deze steen aankwam, hebben wij de fabriek bezocht, testen bekeken en een project bezocht waar de steen al langer ligt. Je wilt immers niet dat een steen gaat vergrijzen. Bij het project in Sint Pancras (aanleg 2013) zag alles er nog schitterend uit. Natuurlijk moet je afwachten of dat na 60 jaar nog zo is, maar we hebben er alle vertrouwen in. De deklaag is mooi dicht en glad van structuur en toch stroef genoeg. Door de kleurnuancering is elke steen uniek. Je mag echt niet meer spreken van een look-a-like voor straatbaksteen; deze betonklinker heeft zijn eigen waardevolle plek veroverd. Sterker, nadat GeoRetron Prestige in een aantal pilots was uitgeprobeerd, zijn de toepassingen daarna snel gegaan. Het zal mij niet verbazen als dit product zeer breed wordt ingezet. Bij veel verkeersbewegingen in een straat – en dat is heel snel het geval in onze stad – dan is deze betonklinker een verstandige keuze. De uitstraling van de straten is fraai, bewoners merken niet eens dat het beton is. Qua kosten is het ook profijtelijk voor Rotterdam en haar inwoners; de betonklinker is aanzienlijk goedkoper dan de straatbaksteen nu met de hoge gasprijzen. Niet te vergeten: de MKI-scores van beide bestratingsproducten ontlopen elkaar nauwelijks. En als we deze betonklinker tweemaal 30 jaar probleemloos in de straat hebben liggen, is dat eveneens duurzaam.”

Bestrating

Professionele innovatiekracht

Recent heeft de gemeente het raamcontract voor wederom vier jaar met MBI verlengd. Rik de Nooijer besluit: “Het woord is aan de betonstraatsteenindustrie of zij ook met zo’n toonaangevende betonklinker kunnen komen. Voorlopig heeft MBI een grote voorsprong, zo bleek bij de aanbesteding van het tweede raamcontract. Voor mij is dit product het toonbeeld van professionele innovatiekracht. Je kunt zeggen dat we de boel ‘belazeren’ als we een alternatief voor straatbaksteen inzetten, je kunt ook zeggen dat we een mooi, sterk, eerlijk en duurzaam materiaal gevonden hebben, waarmee we onze complexe bestratingsopgaven kunnen tackelen. Nee, niet voor elk gebied, want in bijvoorbeeld beschermd stadsgezicht, zoals Historisch Delfshaven, houden wij vast aan oude, authentieke materialen. Maar voor al die straten waar het nodige verkeer rijdt en waar bestrating met een warme uitstraling thuishoort, is nu een duidelijke oplossing.”

streetview

Bron: Google Streetview

Trots

Menno Olthof, Manager Adviesteam MBI, is trots op de productontwikkeling van GeoRetron Prestige. “Ons team heeft een premium product weten te creëren. De voorganger was de Excellent met 70% natuurlijk materiaal in de deklaag, nu is dat 100%. Als er een schilfer van een steen afspringt – een bestrating beschadigt altijd in het gebruik – dan blijft de uitstraling intact. We produceren deze stenen met een onderlaag van beton met een vast percentage secundaire grondstoffen, daar begint de duurzaamheid. De deklaag is kleurecht, de stenen zijn vele decennia te gebruiken. We produceren met stroom van onze eigen drie windmolens en zonnepanelen. Het elleboogpakket met bijpassende hulpstukken is prima machinaal te straten. Naast het keiformaat zijn er een dik-, waal- en langformaat, alsmede waterpasserende en geluidreducerende typen. De stenen zijn met of zonder vellingkant leverbaar. Ontwerpers en gemeenten kunnen er alle esthetische en duurzame kanten mee op.”

MBI
www.mbi.nl