Werkzaamheden Vechtdal Verbinding van start

Artikel delen

Met de onthulling van de bouwborden is maandag 24 februari het officiële startsein gegeven voor de start van de werkzaamheden aan de Vechtdal Verbinding. Een traject van veertig kilometer in het gebied tussen Zwolle en Ommen/Hardenberg. De provincie Overijssel, aannemer VDV en de betrokken gemeenten stonden stil bij de start van de werkzaamheden rondom bedrijventerrein Hessenpoort en in Balkbrug.

Dagelijks rijden er veel (vracht)auto’s vanuit het oosten van Overijssel via de N377, N340 en N48 naar Zwolle en de A28, en omgekeerd. Deze wegen zijn vooral in de spits erg druk, waardoor de doorstroming vermindert en het verkeer vastloopt. Daarnaast zijn deze wegen niet op een duurzaam veilige manier ingericht. Om het verkeer ook op de langere termijn vlotter en veiliger te laten doorrijden, krijgt de N340 onder andere een vernieuwde aansluiting op de A28, komt er een nieuw wegtracé met 2 x 2 rijbanen vanaf die aansluiting tot aan de Ankummerdijk, een viaduct over het spoor en een vernieuwd knooppunt bij Varsen.

Ook wordt op de bestaande N340 een aantal kruispunten zo ingericht dat ze veiliger zijn en meer verkeer kunnen verwerken. De N48 wordt onder andere voorzien van rotondes en weefvakken. Fietsers steken straks veilig over op de N377 door drie fietsoversteken en Balkbrug krijgt een onderdoorgang voor doorgaand verkeer en een dorpsplein dat noord en zuid weer gaat verbinden. Naast deze maatregelen worden ook de vijftien optimalisatiemaatregelen uitgevoerd, waaronder fietstunnels, rotondes, een ecoduct en het verbreden van de parallelwegen.

Uitvoering

In opdracht van provincie Overijssel werken BAM Infra Nederland, Dura Vermeer en FL B.V. gezamenlijk onder de naam ‘aannemer VDV’ aan de Vechtdal Verbinding. Samen werken zij de komende jaren aan het veiliger en vlotter doorstromen van het verkeer op de N340, N48 en N377.

Meer informatie over het project Vechtdal Verbinding is te vinden op www.vechtdalverbinding.nl. Ook zijn de werkzaamheden te volgen in de BouwApp en op Facebook en Instagram.