Integrale oplossing voor hemelwater in steden

Artikel delen

Hemelwater na een hevige regenbui zo snel mogelijk weg transporteren leek jarenlang de meest logische oplossing om overlast te beperken. Steeds meer gemeenten onderzoeken op steeds grotere schaal alternatieven. Te veel regenwater is vaak een deel van de uitdaging. Het is een kwestie van te nat, te droog en te heet. En die kwestie vraagt om een integrale oplossing.

Adviseurs van Rockflow maken steeds vaker onderdeel uit van bouwteams. De uitdaging van een bouwteam gaat breder dan het bestrijden van wateroverlast bij piekbuien. Er worden eisen gesteld aan leefklimaat, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, onderhoud, overlast en uiteraard kosten. Het toenemende aantal criteria zorgt voor een toenemende complexiteit. Adviseurs, hoveniers, aannemers en overheden worden steeds vaker uitgedaagd om samen tot een passende oplossing te komen.

Rockflow zorgt in de eerste plaats voor het infiltreren van stormwater in de bodem. Met het toenemen van frequentie en volume van regenbuien werken we samen met gemeenten aan het afkoppelen van hemelwaterafvoer van het gemengde rioolstelsel. Daarmee wordt voorkomen dat de capaciteit van het bestaande rioolstelsel moet worden vergroot. Bovendien hoeft het van zichzelf al schone regenwater dan niet meer te worden gereinigd. Oplossingen van Rockflow worden inmiddels in tientallen gemeenten in Nederland ingezet om stormwater te infiltreren.

Voor het maken van het stormwater managementsysteem maakt Rockflow gebruik van bodem-eigen materiaal (namelijk steen). De ondergrondse buffer van steenwol elementen wordt via de bouwteams steeds vaker ingezet in combinatie met bovengronds groen. Voorbeelden hiervan zijn een groenblauw schoolplein in Den Haag en de herinrichting van een Limburgse dorpskern.

Door slimme technieken kunnen de steenwolelementen van Rockflow het hemelwater niet alleen snel opnemen tijdens een regenbui maar -indien gewenst- ook vasthouden en naar de oppervlakte brengen. Hier profiteren de planten van in tijden van droogte. Tevens kan het opgeslagen regenwater worden ingezet om te koelen. Het regenwater wordt dan ondergronds, via de steenwol elementen, naar de oppervlakte getransporteerd. Vanuit hier verdampt het water en koelt een gebied af. Hiermee voldoet het systeem aan de uitdagingen van te nat, te droog en te heet.

Lapinus
www.lapinus.com