Drainage en infiltratie oplossingen

Artikel delen

Wilkon is gespecialiseerd in het leveren, installeren en monteren van alle soorten en maten drainage- en infiltratie systemen.

De hoofdfunctie van drainage is het afvoeren van grondwater en reguleren van de grondwaterstand. Drainage kan daarnaast ook worden ingezet voor de afvoer van regenwater of als systeem om de grondwaterstand bij funderingen op peil te houden. Door een ondergronds geperforeerde leiding loopt het water in uw riool. Mocht dit op het riool niet mogelijk zijn dan kunt u gebruik maken van een elektrische pompput die het water dan in uw riool pompt.
Drainage wordt bij tal van toepassingen gebruikt, bijv. sportvelden, maneges/paardrijbakken, tuinen of parken, rondom (parkeer)kelders of woonhuizen, de agrarische sector. Als vervanger voor de dakgoot is drainage ook toepasbaar, denkt u daarbij aan een rieten dak.

Infiltratie

Infiltratie is een term afkomstig uit het waterbeheer. Bij infiltratie dringt regenwater in de bodem, waarbij het in de onverzadigde zone van de bodem terechtkomt. Bij regenwaterinfiltratie komt regenwater dus in de grond terecht, en niet in het riool. Wilkon biedt infiltratiekratten om deze situatie optimaal te benutten. De infiltratiekratten worden gebruikt bij het afvoeren van hemelwater of als bufferopslag van oppervlaktewater. De Nederlandse overheid bepaalt steeds meer en vaker dat regenwater niet meer in het openbare riool afgevoerd mag worden. Hierdoor moeten regenpijpen afgekoppeld worden van het riool. De oplossing is een infiltratie krat onder de afvoer van het regenwater ingraven, zodat het regenwater zich kan bufferen en langzaam in de grond wegloopt.

Wilkon
www.wilkon.nl