Bastiaan Hulsbos, Van Schie: “Met creativiteit kom je heel ver”

Artikel delen

“Met creativiteit en een meedenkende opdrachtgever kom je in deze tijd heel ver”, zegt Bastiaan Hulsbos. Hij is commercieel manager van de Van Schie Groep. Dit veelzijdige bedrijf levert een breed scala aan diensten in de gww-sector. “Ons werk loopt op alle fronten redelijk goed door. Ik ben dan ook niet ontevreden over de huidige situatie.”

Dwars door het Groene Hart – bij Kamerik – loopt de Hollandse Kade, een smal toeristisch fietspad, met aan beide zijden sloten en grasland. Net als overal, zakt ook hier het waterpeil als gevolg van de droge zomers. Voor een vooroorlogse boerderij die hier staat heeft dat gevolgen, want deze is gefundeerd op houten palen. Als die droog komen te staan, dan gaat het hout rotten. De oplossing: de watergang die langs de boerderij loopt wordt verlegd. Het grondstuk van de boer wordt afgedamd en krijgt een eigen ‘waterpeil’. Dat peil komt straks zo’n 40 cm hoger te liggen dan de omringende polders. Opdrachtgever was het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Bastiaan Hulsbos: “Als je creatief en flexibel bent, kun je ook in deze tijd prima doorwerken!”

“Met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen kunnen we goed doorwerken”, zegt Bastiaan Hulsbos van de Van Schie Groep. Hieronder vallen Van Schie, Janson Bridging en HP Staal. Het bedrijf werd in 1962 opgericht door Jan van Schie, die begon met één trekker en daarmee verscheidene loonwerken uitvoerde. Inmiddels is het bedrijf actief in de infra, grond en milieu, aanleg van funderingen, rioleringen, prefab kelders, bruggen, geluidsschermen en datacenters en levering van pontons, rijplaten en schotten. Verder is huur mogelijk van onder meer machines, kranen en transportmiddelen. Ook bij brand, noodzakelijke bergingen of andere calamiteiten, staat het team van Van Schie 24/7 klaar.
“Doordat we zo breed actief zijn in de gww-sector, zijn onze risico’s ook gespreid. Het enige dat vrijwel stilligt is de levering van rijplaten en pontons aan grote evenementen in Nederland en België. Maar die kunnen we ook inzetten in de gww-sector.”

Veilig werken

Uiteraard wordt er volgens de commercieel manager ook bij Van Schie gewerkt met het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. “Dat protocol hebben we in een Van Schie-jasje gestoken. We houden natuurlijk anderhalve meter afstand en de mensen rijden zoveel mogelijk alleen in de auto naar het werk, of anders op voldoende afstand van elkaar in bijvoorbeeld een bedrijfsbus. Kantoormedewerkers werken deels thuis of zitten anders op voldoende afstand van elkaar in onze vestigingen. Voordeel in ons buitenwerk is natuurlijk wel dat wij in veel situaties makkelijker afstand kunnen nemen. Bijvoorbeeld iemand die in de cabine van een machine zit en een medewerker buiten de machine.”

Creativiteit

“Opdrachtgevers denken gelukkig goed met ons mee”, merkt Hulsbos op. “We werken voor gemeenten en Rijk, maar ook voor private partijen en aannemers. Dan komt er bijvoorbeeld een voorstel om eerst fase 1 van een project uit te voeren, waarbij we veilig op afstand kunnen werken. Fase 2 en 3 schuiven dan even door, omdat daar meer mensen voor nodig zijn.”
Naast Corona, speelt ook PFAS een negatieve rol in de gww-sector. Maar ook daardoor laat Van Schie zich niet uit het veld slaan: “Wij hebben mensen met veel milieukennis. Die weten dus precies wat wel en niet kan, welke partijen extra gekeurd moeten worden en hoe we zo efficiënt mogelijk grond kunnen verplaatsen. Daar hebben opdrachtgevers ook baat bij. Hierdoor blijkt er toch nog veel grondwerk doorgang te kunnen vinden, binnen de PFAS-eisen. Ook hier is die creativiteit weer van groot belang.”
De uitval van mensen valt gelukkig ook mee: “We hebben weinig mensen met verkoudheidsklachten en bijvoorbeeld zieke partners. Ook zie je bij het personeel veel flexibiliteit. Iemand die verkouden is en op kantoor werkt, komt dan om 18.00 uur naar de zaak om zijn werk te doen, omdat dat niet vanuit huis kan. Fantastisch is dat! Natuurlijk moet deze situatie geen maanden gaan duren, maar nu sta ik er positief in!”