Paul ter Horst, Tensar: “Vooral windmolenparken gaan hard”

Artikel delen

“Ik zie nog weinig werken wegvallen”, zegt Paul ter Horst, Area Manager Benelux van Tensar International. Dit bedrijf is wereldleider in systemen voor funderingswapening, asfaltwapening en het wapenen van grond. Op bijna alle fronten blijft het werk nog goed doorlopen, ondanks de coronacrisis.

Aanbrengen asfaltwapening bij Stortumerdijk op Terschelling.

Paul ter Horst: “We zijn succesvol betrokken bij de mechanische stabilisatie van wegen, lay down areas en kraanopstelplaatsen bij meer dan 85 procent van de windmolenparken. Maar ook in onze andere sectoren loopt het werk nog goed door.”

Hij heeft wel even tijd nodig om uit te leggen wat Tensar International allemaal doet: “Wij zijn wereldspeler op het gebied van geokunststoffen in civiele techniek en waterbouw. Veelal gaat het om funderingsstabilisatie. Daarbij verbeteren wij de eigenschappen van funderingsconstructies met bijvoorbeeld menggranulaat. Maar denk ook aan het ontwerp en aanleg van keermuren of steile taluds met verschillende hellingshoeken of asfaltlagen die moeten worden gewapend en/of voorzien van spanningspreiding voor een langere gebruiksduur.”

Windmolenparken

Vooral de werkzaamheden bij windmolenparken lopen onverminderd door: “Daar zorgen we voor tijdelijke of definitieve mechanische stabilisatie van de fundering bij werkwegen, tijdelijke of definitieve opstelplaatsen van kranen en neerlegplaatsen voor onderdelen.”
Een veel gebruikt systeem is TensarTech Stratum. Dat is meestal een 1 meter diep, bovenaan opengewerkt, doorlopend cellensysteem dat is opgebouwd uit geogrids en stevige verbindingsstaven. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa), kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies, heeft in 2019 een handreiking uitgebracht die een bundeling omvat van actuele kennis en ervaring over windturbines, hijskranen en ondergrond. Ook daarin wordt het gebruik van geokunststoffen genoemd. “Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij van ontwerp tot realisatie van circa 90 procent van de windparken succesvol betrokken zijn”, reageert Ter Horst.

Toepassing TensarTech Stratum voor stabilisatie van de fundering bij een opstelplaats van kranen bij een windmolenpark in aanleg. Foto: Ruben Hamberg

Asfaltwapening

In combinatie met de asfaltlagen verhoogt de Tensar asfaltwapening de trekstijfheid, waardoor de asfaltrek en scheurvorming worden geremd. “Als de onder- of tussenlaag is gelegd, komen wij in beeld. Na het door ons aanbrengen van de asfaltwapening gaat de wegenbouwer verder met het aanbrengen van de volgende asfaltlaag. De asfaltwapening kan een glasvezel op doek zijn of een geogrid. Ook in deze sector loopt het werk nog goed door. Vooral ook doordat asfaltwapening een budgetvriendelijk alternatief is voor andere scheurremmende maatregelen”, zegt Ter Horst.

Diversiteit

Het voordeel voor Tensar is dat het bedrijf in een breed gebied actief is: “Wij zijn niet afhankelijk van één sector. Zo leveren we bijvoorbeeld ook kunststof schanskorven voor de waterbouw. Wij leveren onze producten veel projectmatig via Joosten Concepts. We bouwen dan complete gewapende grondconstructies en leveren bijvoorbeeld asfaltwapening via Gebroeders Jansen. Tensar voert binnen Joosten Concepts ook het ontwerp uit voor gewapende grond, alsmede de stabiliteitsberekeningen voor wegen en opstapplaatsen, maar geeft ook technische en praktische ondersteuning.”
Voorlopig maakt Ter Horst zich nog geen echte zorgen over de situatie: “Wij hebben natuurlijk als leverancier niet te maken met de veiligheidsprotocollen op de bouwplaatsen. Maar met de plannen van het kabinet om infrawerken door te laten lopen en eventueel naar voren te halen, zie ik de werkstroom voorlopig nog wel doorgaan.”