Rolf Mars, KWS: “Trots op onze mensen”

Artikel delen

“Ik ben vooral trots op onze mensen die de projecten uitvoeren. Met de nodige maatregelen kunnen ze veilig doorwerken”, zegt Rolf Mars, directeur KWS. Hij zou graag weer in de auto willen springen en zijn mensen bezoeken. “Maar dat doen we nu beter zo min mogelijk in deze Coronatijd.”

Rolf Mars: “Onze mensen passen zich aan als een kameleon.”

“Wij kunnen nog onverminderd voort”, aldus de positieve opening van Rolf Mars. Op basis van het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ en de eigen bouwplaatsinstructie van KWS wordt er op alle projecten veilig doorgewerkt. “Het vraagt wel flexibiliteit, maar onze mensen passen zich aan als een kameleon. Ze zijn ook blij dat ze nog kunnen doorwerken, in tegenstelling tot andere sectoren. We zijn al gewend hoog in te zetten op veiligheidsbewustzijn, dus je merkt dat de mensen de extra maatregelen eveneens snel oppakken. Iedereen is zich bewust van de noodzaak van veilig werken.” Het resultaat zijn schaftketen die veel vaker worden schoongemaakt, gebruik van desinfectie-middelen en het afstand houden, op de bouwplaats maar ook tijdens het vervoer ernaartoe. “We werken daarbij in vaste, kleine teams, zodat de besmettingsrisico’s verder worden beperkt.”

Oplossingen bedenken

Fietspadasfaltset met een zelf uitgedacht scherm met anderhalve meter sticker.

“Collega’s komen ook zelf met oplossingen om veiliger te werken. Dat vind ik prachtig om te zien”, aldus Mars. “We kunnen bijvoorbeeld in de wegenbouw meestal wel op afstand van elkaar werken, maar op een kleine asfaltspreidmachine voor fietspaden niet. Daarom hebben ze samen met materieeldienst Volker Stevin Materieel een scherm op die machine gemaakt, zodat de mensen op de balk gescheiden blijven. Ook de daily stands en het schaften doen we op afstand en zoveel mogelijk in de buitenlucht.”
Bij werkzaamheden aan rioleringen worden er eveneens extra maatregelen genomen, omdat de afvalstromen via de riolering ook het Coronavirus kunnen bevatten: “Dit is een mooi voorbeeld van het initiatief van collega’s. Samen hebben zij een specifieke rioolwerkinstructie opgesteld, nog voordat officieel werd vastgesteld dat het virus zich in rioolwater bevond. Bij het opstellen hebben we aansluiting gezocht met het werken met verontreinigde grond, waar we veel ervaring mee hebben. Onder meer door het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor iedere situatie.”

Aanbrengen eind maart 2020 van schelpenasfalt voor Rotterdamse Baan, Molenvlietpark, Vlietzoom.

Voortgang

De grootste uitdaging is volgens Mars dat de opdrachtenstroom op peil blijft. Wij zijn dan ook content met de maatregelen die minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op 22 april bekend heeft gemaakt. Maar er zijn wel zorgen of deze in de toekomst realiseerbaar zijn. We hopen dat de invloed van corona op de beschikbaarheid van middelen bij onze opdrachtgevers meevalt.” Ze wil samen met de bouwsector maatregelen nemen om het werk aan de wegen, waterwegen, sluizen en kust in het huidige corona-tijdperk volop draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. Er wordt daarbij ook gekeken naar werkzaamheden die eerder uitgevoerd kunnen worden. Het is nu immers rustig op weg en spoor, waardoor je efficiënter kunt werken en het beperkt ook de hinder voor het verkeer. Zo werken we nu volop op de platforms van Schiphol en in de binnenstad van Amsterdam, waar het normaal gesproken erg druk is. Maar ook de kleine projecten zijn voor ons heel waardevol en die lopen gelukkig ook nog goed door.”
De KWS-directeur is verder enthousiast over de samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten en provincies: “Je merkt dat opdrachtgevers en aannemers bereid zijn gezamenlijk te zoeken naar manieren om het werk aan belangrijke infrastructuur door te laten gaan. Hoe kunnen we bijvoorbeeld samen onze projecten versnelt aanbesteden en/of uitvoeren? Het komt nu nóg meer dan anders aan op samenwerken.”

Asfaltonderhoud in Staphorst.

Nieuwe toekomst

Sommige infrabedrijven hadden de eerste week van de coronacrisis te maken met een verhoogd ziekteverzuim, doordat werknemers thuisbleven met verkoudheidsklachten of bijvoorbeeld een zieke partner. “Bij ons is de stijging van het ziekteverzuim gelukkig beperkt gebleven. We werken niet voor niets met kleine teams en vaste duo’s. We willen de KWS’ers zo min mogelijk laten wisselen van werkomgeving, zowel binnen als buiten. Dat beperkt de risico’s enorm. Het is dan wel van belang om op een goede manier in verbinding met elkaar te blijven staan. Die betrokkenheid gaat in deze tijd grotendeels digitaal, via videobellen, vlogs, digitale nieuwsbrieven en fotoverslagen op ons intranet: we weten bijna niet meer anders.”
Mars besluit: “Een wegenbouwer is gewend om zich aan te passen aan iedere situatie, dus ook aan werken in crisistijd. Deze tijd levert – ondanks alle uitdagingen – ook meerwaarde op. Wij gaan door, samen gaan we een nieuwe toekomst tegemoet!”