Haal onderhoud fietspaden juist nu naar voren!

Artikel delen

Nu veel mensen door het coronavirus thuiswerken is het op wegen en fietspaden veel rustiger dan normaal. De Fietsersbond en Bouwend Nederland doen daarom gezamenlijk een oproep aan wegbeheerders om, juist nu er minder verkeer is, onderhoudswerkzaamheden naar voren te halen.

Foto: Schagen Infra BV.

Nu onderhoud uitvoeren aan fietspaden. Dat betekent dat fietsers zich veilig kunnen blijven verplaatsen, bouwers aan het werk blijven en werkzaamheden makkelijker en in een kortere periode uitgevoerd kunnen worden.

Bij regulier onderhoud aan het wegdek kunnen bovendien verbeteringen worden doorgevoerd die van groot belang zijn voor de fietsveiligheid. Denk daarbij aan:

  • Schuine bermen vervangen door rechte.
  • Aanbrengen van bermmarkering op het fietspad.
  • Paaltjes weghalen en niet terugplaatsen.
  • Beslist noodzakelijke paaltjes op de juiste wijze plaatsen en inleiden.
  • Rechte stoepranden vervangen door vergevingsgezinde.
  • Fietspaden en fietsstroken verbreden waar het wegprofiel dat eenvoudig toelaat.
  • Aanpassen van de verkeersruimte aan de anderhalvemetereconomie.

“Ik roep gemeenten en provincies op om deze verkeersluwe periode optimaal te gebruiken om uitgesteld onderhoud aan wegen en fietspaden aan te pakken,” zegt Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland. “Zo blijft schade en overlast voor alle weggebruikers beperkt en blijven steden ook voor fietsers bereikbaar.”
“Een goed onderhouden fietsinfrastructuur is van levensbelang. Jaarlijks vallen er in Nederland onnodig nog duizenden gewonden door slecht onderhouden fietsinfrastructuur,” benadrukt Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. “Door deze onderhoudsmaatregelen nu naar voren te halen zorgen we er gezamenlijk voor dat heel Nederland veilig kan blijven fietsen.”