Hitrate van één op drie

Artikel delen

Zaterdagavond 11 augustus 2018. In de IJtunnel te Amsterdam vat een schakelkast van het noodstroom voorzieningsysteem vlam. Onmiddellijk zijn alle hulpdiensten in opperste staat van paraatheid. De tunnel wordt in beide richtingen afgesloten.

Mkb’er ÆVO scoort bij aanbestedingen met synergetisch bedrijfsmodel

Tekst: Arie Grevers

Corné van Dravik, directeur ÆVO: “De opdrachtgever speelt via de uitvraag een essentiële rol bij de kansen voor het mkb.”

Corné van Dravik, directeur van ÆVO dat de technische installaties van de IJtunnel in onderhoud heeft, kan zich die avond nog goed herinneren. Zijn team staat op dat moment in direct contact met de hulpdiensten. Verder wordt spoedoverleg gevoerd met partners, bijvoorbeeld de leverancier van het systeem voor noodstroomvoorziening. Mede dankzij de alerte reactie van ÆVO kan zondagochtend de tunnel weer open voor verkeer.
“Een mooi voorbeeld van hoe je als mkb-bedrijf in zulke situaties snel kunt schakelen, doordat je onmiddellijk alle verantwoordelijke mensen tot en met de directeur aan tafel hebt. Dat geldt voor ons en voor onze partners”, zegt Corné niet zonder enige trots. Hij is vanaf 2013 directeur van ÆVO, de businessunit van de ImProvia Group voor service & onderhoud in de infra. Deze onderneming werd een aparte unit, toen het opdrachtenaanbod in de infra enorm toenam.

Business units

Alle business units hebben hun eigen product-marktfocus. Los van ÆVO bestaat de ImProvia Group uit de volgende business units:

  • IP&A, Industrial Projects & Automation; denk aan automatiseringsprojecten in de maakindustrie.
  • E&C, Engineering & Consultancy diensten voor de infra, energie en industrie.
  • ExRobotics, specialist in ontwikkeling van robuuste inspectierobots voor explosiegevaarlijke omgevingen.

Verdeeld over drie vestigingen in Nederland werken ongeveer 85 technisch specialisten (mbo, hbo en tu) bij ImProvia/ÆVO, plus nog eens 15 mensen in de staffuncties. Inclusief de vestigingen in Polen zijn er 130 medewerkers in vast dienstverband. De technici en ingenieurs zijn onderdeel van het Competence Center en zijn in principe inzetbaar in alle bedrijfsunits. Corné: “We komen vanuit een regio georiënteerd model waarbij de klanten aankloppen voor de specialiteit van die ene vestiging. Dat hebben we omgezet naar een product-markt georiënteerd model. We kunnen nu projectteams samenstellen geënt op de opdracht. Met die teams zijn we in staat om de klant en zijn uitdagingen vanuit de gespecialiseerde businessunits goed te begrijpen en te bedienen. Bijkomend voordeel: het maakt het werk voor onze mensen afwisselend en dus aantrekkelijk. De ene keer buigen ze zich over de aansturing van machines in een industriehal en andere keer denken ze mee over de aansturing van sluizen of de veiligheidssystemen van een tunnel.”
Elke week komen de leidinggevenden van de units bij elkaar voor overleg. Dit overleg dient onder meer om te bespreken waar en hoe de juiste professional bij de juiste klantvraag kan worden ingezet.

Synergie

ÆVO kan dus altijd een beroep doen op de kennis en het inzicht van de ingenieurs in de andere businessunits. Corné: “Jazeker, het synergetisch model binnen ImProvia biedt grote voordelen. Een paar heb ik er al genoemd. Maar er zijn er meer. Als wij de aansturing van een veiligheidssysteem voor een brug moeten ontwerpen, hoeven we daarvoor geen dure externe specialisten aan te trekken, maar kunnen we een beroep doen op onze eigen experts. Besturingssystemen tonen veel gelijkenissen, of ze nou een complex industrieel proces aansturen of een sluis. En als er een nieuwe toepassing is in een bepaalde industrie, nemen ze die kennis mee als ze in de infra aan de gang gaan. Dat kan voor de infra weer leiden tot innovatieve ontwikkelingen. Mede door deze flexibiliteit in ons bedrijfsmodel halen we één van de drie inschrijvingen binnen.”

Skills

De synergetische strategie is volgens Corné niet de enige oorzaak van de uitzonderlijke hitrate van ÆVO. Corné: “We zijn mensen uit de praktijk en onze skills komen daarvandaan. Dat is, denk ik, ons belangrijkste onderscheidende vermogen. Dezelfde mensen die het werk uitvoeren zijn ook betrokken bij de uitvoering van de beschreven werkzaamheden in het contract. Dat zie je bij de grote ondernemingen vaak niet. Die hebben een calculatieafdeling, een tenderafdeling en een juridische afdeling die samenwerken aan dit soort aanbestedingen. Als de opdracht is verworven, dan volgt overdracht aan het uitvoeringsteam dat nog weinig kennis van de opdracht heeft. Zo werken wij niet. Dat kunnen we ook niet, want we hebben deze afdelingen niet. We werken met een hecht team dat onze aanbiedingen maakt én het werk op locatie organiseert. We kunnen veel van onszelf vragen om toch het laatste zetje te geven voor een heel specifieke en scherpe aanbieding. Er heerst een andere mentaliteit dan bij grotere organisaties. En daarmee kunnen we regelmatig het verschil maken.”

Risicogestuurd

Het onderhoud aan installaties van infra-kunstwerken is doorgaans risicogestuurd. Dat wil zeggen dat de systemen voor de beheersing van grote risico’s of calamiteiten met een grote impact veel vaker worden getest, dan bijvoorbeeld de lamp in een ‘toilet’. Corné: “Als die uitgaat, is dat even vervelend, maar niet catastrofaal. Je kunt ‘m vervangen zodra je een melding binnenkrijgt. Dat is anders met bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie of de nooddeuren. Die testen we elke maand, ook al is dat technisch gezien niet per se noodzakelijk. De risico’s worden groter als het om de veiligheid of de beschikbaarheid van bijvoorbeeld een tunnel gaat. Daarop enten we onze onderhoudsvisie, waarin risico’s, kansen, maatschappelijke gevolgen, veiligheid en dergelijke zijn verdisconteerd. Dit rekenen we door en daar komt een risicogestuurde onderhoudsvisie uit. Vaststellen en uitvoeren gebeurt uiteraard altijd in nauw overleg met de opdrachtgever. Onze technische kennis en de operationele kennis van de opdrachtgever gaan hand in hand en worden optimaal benut.”

Rijkswaterstaat

De opdrachtgevers van ÆVO zijn hoofdzakelijk gemeenten, provincies en waterschappen. Hoe zit het met opdrachten van Rijkswaterstaat? Corné: “Bij Rijkswaterstaat wordt momenteel veel geclusterd in grote veelomvattende aanbestedingen. Tenminste in ons werkgebied. Toch gaan er geluiden, dat men ook daar het mkb meer kansen wil bieden. Zodra we daar concrete signalen van ontvangen, zijn we erbij. Ik vind het overigens een goede zaak dat een branchevereniging als MKB INFRA lobbyt voor een betere positie van het mkb bij aanbestedingen van de rijksoverheid.”

Prachtige opdracht in de wacht gesleept

Het contract dat ÆVO met de gemeente Amsterdam gesloten had voor service- en onderhoud van de IJtunnel, liep verleden jaar af. De gemeente Amsterdam besloot toen drie tunnels, IJtunnel, Spaarndammertunnel en de Michiel de Ruijtertunnel, in één tender onder te brengen. Acht partijen kwamen door de voorselectie, waarvan er vijf inschreven; vier grote ondernemingen en mkb’er ÆVO. Na beoordeling van de inschrijfstaten en de EMVI-plannen ging de mkb’er met de eer strijken.

Directeur Corné Dravik en zijn team mogen de komende vier jaar service en onderhoud verzorgen van de drie tunnels die van vitaal belang zijn voor het verkeer in de stad. Corné: “Ons bedrijf heeft veel ervaring met het onderhoud van het elektrotechnische en werktuigbouwkundige deel van sluizen, beweegbare bruggen, tunnels en gemalen. Maar deze opdracht is toch de voorlopige kroon op ons werk. Een prachtig contract voor een mkb-onderneming.”

Toch naar mkb

Opdrachten van deze omvang belanden niet zelden bij ondernemingen uit het grootbedrijf. Hoe verklaart Corné van Dravik dat toch een mkb’er de opdracht in de wacht heeft gesleept? “Dat heeft ook te maken met het beleid van de opdrachtgever. De gemeente Amsterdam vindt de inbreng en de kwaliteiten van mkb-bedrijven belangrijk en geeft hun een kans om mee te doen aan aanbestedingen. Dat zie je terug in de lijst van uitgenodigde partijen en natuurlijk in de uitvraag. Ze hebben bijvoorbeeld het onderhoudscluster beperkt tot elektrotechnische en mechanische installaties. Dat past precies bij de vakspecialismen waar wij ons als mkb’er op focussen. Er zijn ook opdrachtgevers die zo’n cluster uitbreiden met wegdekonderhoud of onderhoud van de betonconstructies. Dan wordt het voor ons te groot. In zulke gevallen kunnen we alleen in onderaanneming het werk aan de elektrotechnische en mechanische installaties uitvoeren. We geven echter de voorkeur aan een uitvoering, waarbij wij de contractpartner van de opdrachtgevende overheid zijn. Vooral dan kunnen we goed meedenken en onze meerwaarde en kennis laten zien.”

Tunnelonderhoud

Kan Corné vertellen wat ze precies gaan doen in de Amsterdamse tunnels? “De meeste mensen hebben geen beeld bij tunnelonderhoud. Het zichtbare deel, een tunnel met lampen, ventilatoren en noodverlichtingsarmaturen, dat kennen ze meestal wel. Als je dan vertelt dat een tunnel ongeveer net zoveel controlepanelen heeft als hij lang is, valt de mond meestal open van verbazing. De softwaresystemen moeten 24/7 functioneren en op de juiste manier reageren op iedere mogelijke calamiteit, want je weet nooit wanneer en waar er zich eentje voordoet. Camera’s monitoren de tunnel en veiligheidssystemen slaan bij het eerste signaal aan. Het is onze taak ervoor te zorgen dat ze het doen. Daarvoor hebben we mensen die de tunnel ingaan en op locatie de systemen inspecteren en testen. Voor de drie tunnels in Amsterdam hebben vijf mensen daar een dagtaak aan. En als het drukker wordt kunnen we direct opschalen tot tien vakmensen. Onze ingenieurs ondersteunen deze mensen vanuit de tweede lijn onder andere op PLC en SCADA software. De verkeersregeling organiseren is overigens een aangelegenheid van de overheden zelf. Zij weten exact hoe te handelen als een calamiteit zicht voordoet. Wij zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen met de door ons goed onderhouden technische installaties.”