“Ik wil graag ambassadeur MKB INFRA-betalingsregeling© zijn”

Artikel delen

De betalingsregeling, Dynamisch Op Weg en Collectorvelden. Dat waren de thema’s, samengevat met Brede Welvaart, waarvoor Ingrid Thyssen, voorzitter VNO NCW, was afgereisd naar Haarle voor een werkbezoek bij Sallandse Wegenbouw.

Tekst: Arie Grevers

Van links naar rechts: Meriam de Koning (MKB-INFRA), Janine Swaak (Provincie Overijssel), Kim Middelkamp (Sallandse Wegenbouw), Johan Middelkamp (Sallandse Wegenbouw), Herald Kottink (Sallandse United), Hans Bonten (De Kern) en Ingrid Thijssen (VNO-NCW).

Van links naar rechts: Meriam de Koning (MKB-INFRA), Janine Swaak (Provincie Overijssel), Kim Middelkamp (Sallandse Wegenbouw), Johan Middelkamp (Sallandse Wegenbouw), Herald Kottink (Sallandse United), Hans Bonten (De Kern) en Ingrid Thijssen (VNO-NCW).

Als het maar even kan, is de voorzitter van VNO NCW, Ingrid Thijssen, op vrijdag op pad. Ze trekt dan het land in om bijvoorbeeld bedrijven te bezoeken. Op vrijdag 17 november was ze bij MKB INFRA-lid Sallandse Wegenbouw in Haarle, gemeente Hellendoorn. Directeur Johan Middelkamp en Kim Middelkamp, manager New Business, hadden voor de gelegenheid ook de Hellendoornse burgemeester Jorrit Eijbersen, New Business Developer Janine Swaak van de provincie Overijssel en Hans Bonten (directeur Stichting De Kern) uitgenodigd. Voor MKB INFRA was Meriam de Koning (zelfstandig adviseur) van de partij. Ze hadden een verhaal te vertellen in het kader van het overkoepelende thema Brede Welvaart. Allemaal bijdragen over ontwikkelingen waarbij Sallandse Wegenbouw nauw betrokken is.

Betalingsregeling

Meriam de Koning vroeg aandacht voor een gezond aanbestedingsklimaat en in het bijzonder de betalingsregeling waaraan MKB INFRA sinds 2015 werkt. Na acht jaar inzet, dialoog en diverse pilotprojecten bij onder andere gemeenten en waterschappen verspreid over heel Nederland lijken we aan de vooravond te staan van een brede acceptatie. De leden van de werkgroep betalingsregeling van de brancheorganisatie voeren tal van gesprekken door het hele land. Recent bijvoorbeeld nog met bijna vijftig vertegenwoordigers van gemeenten in Zuid-Oost Brabant en Limburg. Ook andere partijen zijn buitengewoon geïnteresseerd.

Johan Middelkamp kan terugkijken op succesvolle pilots in de regio Overijssel, ook in de gemeente Hellendoorn. Burgemeester Eijbersen: “Het is een eigentijdse betalingsregeling, die – anders dan de oude regeling – recht doet aan de aannemer en de hele keten van onderaannemers. Bovendien verdienen we er geld mee.”

Ingrid Thijssen bleek via de het programma Beter Aanbesteden al redelijk op de hoogte van de betalingsregeling van MKB INFRA en was aangenaam verrast door de vaart die deze ontwikkeling in de loop der jaren heeft genomen. Thijssen: “Het is een goede zaak dat steeds meer opdrachtgevende overheden de regeling omarmen. En ook ik wil me daarvoor inzetten. Dat betekent concreet dat ik intern en extern de betalingsregeling onder de aandacht wil brengen. U kunt mij gerust zien als ambassadeur van de regeling.”

Ook minister Adriaansens van EZK heeft eerder dit jaar in antwoord op Kamervragen haar expliciete steun betuigt aan de betalingsregeling. In een brief aan de Tweede Kamer van 1 november beschrijft ze nog eens uitvoerig het belang van een snelle betaling conform de regeling. De brief is mede ondertekend door minister De Jonge van BZK.

Dynamisch Op Weg

Hans Bonten presenteerde Dynamisch Op Weg (dynamischopweg.nl). Dit initiatief geeft jongeren die nog niet klaar zijn voor een normale werkplek weer toekomst. “Raken zij elders tussen wal en schip of verstrikt in regelgeving, worden ze niet gezien en geholpen, dan weten wij ze juist te waarderen. Iedereen telt mee en verdient een kans op de arbeidsmarkt. Ook als daarvoor een extra zetje nodig is. Samen willen we een inclusieve samenleving.”

De Kern werkt samen met de Sallandse Wegenbouw en ROC Twente aan het initiatief, dat al vier jaar bestaat. In die periode zijn tachtig deelnemers dynamisch op weg gegaan. Driekwart van hen heeft een baan of is weer naar school gegaan. Het is dus een buitengewoon succesvolle aanpak. Alleen past het niet in bestaande structuren en daardoor is financiering een probleem. Wellicht is het mogelijk om dit probleem in VNO NCW-verband op te pakken.

Collectorvelden

Op alle genoemde punten blijkt Sallandse Wegenbouw een speler die zich graag in de voorhoede van ontwikkelingen ophoudt. Dat geldt ook voor duurzame energieopwekking. Samen met Unica, Super Sub (leidingen en warmtegeleidende tegels) ontwikkelde Sallandse Wegenbouw het Collectorveld voor sportvelden (sallandseunited.com). Het Collectorveld wint warmte uit een kunstgrasveld. Eigenlijk is het heel logisch: kunstgrasvelden worden in de zomer erg heet. De temperatuur kan zelfs oplopen tot 70 °C. Het Collectorveld kan deze warmte oogsten en daarmee bijvoorbeeld zwembaden, woningen of sportcampussen verwarmen. Zo kunnen kunstgrasvelden een wezenlijke rol spelen in de energietransitie en leveren ze ook iets op als ze niet bespeeld worden. In de zomer is het sportveld ook nog koeler, dus aangenamer te bespelen.

MKB INFRA-betalingsregeling©

Eindeloze voorfinanciering door ondernemers is al jarenlang een groot zorgpunt in de infrasector. Dat trekt een zware wissel op een gezonde bedrijfsvoering van de mkb-ondernemer en frustreert de hele keten. Gebrek aan liquiditeit zet bovendien een ongewenste rem op noodzakelijk investeringen in bijvoorbeeld duurzaamheid. Om deze voorfinanciering te beteugelen is de MKB INFRA betalingsregeling© ontwikkeld.

Betaling op basis van geprognotiseerde werkzaamheden met directe verwerking van voorbereidingskosten, meer/minder werk en snelle doorbetaling in de keten vormen de kern. In pilots is de innovatieve betalingsregeling succesvol uitgetest met voordelen voor alle deelnemende partijen. Aanbesteders kiezen al voor standaard toepassing op hun projecten. De belangstelling voor de landelijke uitrol is groot.