In de Spotlight

Artikel delen

Klimaatverandering vraagt om intelligent duurzaam afwateringsconcept

Regenwater in binnenstedelijk gebied kan door alle bebouwing en verharding niet altijd afgevoerd kan worden naar wadi’s of oppervlaktewater. Dit zal alleen maar problematischer worden want de verwachting is dat over 5 jaar 70% van de wereldbevolking in steden woont. Hierdoor zal er meer bebouwing komen en minder mogelijkheden om regenwater af te voeren. Met alle gevolgen van dien. Want door de klimaatverandering worden regenbuien intensiever, neemt de kans op wateroverlast toe en wordt de riolering meer belast. Een intelligent duurzaam stedelijk afwateringsconcept is hiervoor de oplossing.

De afwateringsketen 2.0

Om wateroverlast te voorkomen is het snel opvangen en afvoeren van hemelwater een vereiste. In het verleden ging water met een lijnafwateringsgoot rechtstreeks naar het riool en werd het niet meer benut. Tegenwoordig ligt de focus op het voorkomen van wateroverlast, reductie van het urban heat island effect (UHI) en droogte; allemaal belangrijke thema’s bij klimaatadaptatie. Daarom zijn collect, clean, hold en release belangrijke bouwstenen in de afwateringsketen geworden.

Intelligent Duurzaam Stedelijk Afwateringsconcept

Omdat verdroging van het groen in stedelijk gebied een even groot thema is als het riool ontlasten heeft ACO het concept Intelligent Duurzaam Stedelijk Afwatering Systeem (I-DSAS) ontwikkeld. Hierin worden monitoring, afwatering, berging en de teruggave van hemelwater aan de nabije groene omgeving met elkaar gecombineerd. Het doel is om het gebied bescherming te bieden tegen overvloedig hemelwater, hittestress te beperken door de natuurlijke waterkringloop zo goed mogelijk te herstellen en de riolering te ontlasten tijdens hevige neerslag.

I-DSAS oplossingen voor het ‘managen’ van hemelwater

Om I-DSAS mogelijk te maken heeft ACO diverse innovatieve oplossingen waardoor de omgeving slim gebruik maakt van regenwater en de riolering wordt ontlast. Een win-winsituatie voor dorp, stad, mens en natuur. Naast infiltratiekratten hebben ze specifiek voor binnenstedelijke gebieden, waar de ruimte beperkt is vanwege alle kabels en leidingen in de grond, een ondiepe infiltratieoplossingen in de vorm van een Infiltratiegoot. Deze vangt het water op, reinigt het en infiltreert het hoog aan het oppervlak in de directe omgeving.
Of combineer de KerbDrain® – een trottoirband en een afwateringssysteem in één – met het
unieke regenwater infiltratie- en bergingssyteem Stormbrixx.

De ACO-groep is wereldwijd marktleider op het gebied van watermanagement. Dankzij haar jarenlange kennis en ervaring weet ACO hoe belangrijk water is voor mens en natuur. Zij praten je graag bij over het I-DSAS concept zodat je een integrale visie kunt ontwikkelen over het ‘managen’ van hemelwater.

ACO
www.aco.nl